Betalingsregeling Belastingdienst corona

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
20-10-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Betalingsregeling Belastingdienst corona

Ondernemers die door corona uitstel van betaling van belastingen hebben verkregen krijgen geen 24 maanden uitstel, maar zelfs 36 maanden. Zonder zekerheid en met een beperkte rente (0,01%). De eerste betaling hoeft niet per 1 januari 2021 plaats te vinden, maar per 1 juli 2021.

Kort en goed de betalingsregeling 2021 en 2022

 • Regulier uitstel van 3 maanden in 2020 kan worden verlengd onder voorwaarden, hierover informeert de Belastingdienst de ondernemers (belangrijkste is dat soms een deskundigenverklaring en liquiditeitsbegroting moeten worden opgesteld).
 • Vanaf 1 januari 2021 moet er weer normaal belasting worden betaald (dus vanaf december 2020 / vierde kwartaal 2020).
 • De belastingschuld die tijdens de coronaperiode is ontstaan mag in 24 maanden (vóór 1 januari 2023) worden voldaan, dit in gelijke termijnen. Normaal is dit maximaal 12 maanden, derhalve een ruimhartige regeling.
 • Er wordt een (invorderings-)rente berekend van 0,01%, derhalve vrijwel geen rentelasten. Dit tot en met 31 december 2021, hoe in 2022 wordt gehandeld is onduidelijk.
 • Er wordt geen zekerheid gevraagd en / of nadere voorwaarden gesteld, tenzij de belangen van de staat in het geding zijn. Wat hiermee wordt bedoeld is onduidelijk (dit zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij misbruik door de ondernemer).
 • Er zal geen verrekening met belastingteruggaven in 2021 en 2022 plaatsvinden.
 • Als aflossing binnen 24 maanden, zonder zekerheid, niet mogelijk is, wordt er naar maatwerkoplossingen gezocht, bijvoorbeeld een langer uitstel dan 24 maanden. Hiertoe moet een deskundigenverklaring worden opgesteld (onderneming levensvatbaar, bestaande betalingsproblemen van tijdelijke aard, etc.). Bij langer uitstel kan zekerheid worden gevraagd.  
 • Er komt een nieuwe regeling voor vermindering / kwijtschelding van belastingen in voorkomende situaties.
 • De belastingrente wordt per 1 oktober 2020 verhoogd tot 4% (zowel voor inkomstenbelasting als vennootschapsbelasting). De belastingrente voor de vennootschapsbelasting was altijd 8%, een voordeel derhalve. Voor bestaande betalingsregelingen geldt dit niet.

Voorbeeld betalingsregeling Belastingdienst

 • Henk B.V. heeft een schuld van € 30.000 per 1 augustus 2020.
 • Henk B.V. kan de schuld niet terugbetalen.
 • De accountant van Henk B.V. verstrekt een deskundigenverklaring en een liquiditeitsprognose.
 • Het uitstel voor Henk B.V. wordt verlengd tot 1 juli  2021, dit ook voor de aanslagen over juli 2020 tot en met juni 2021).
 • De belastingen over juni 2021  moeten tijdig (in juli 2021) worden voldaan.
 • De totale belastingschuld per 1 juli 2021 bedraagt € 36.000 (is dus opgelopen), deze wordt in 36 termijnen van € 1.000 (zonder zekerheid) door Henk B.V. voldaan.

Bron uitstel van betaling corona

Kamerbrief d.d. 29 september 2020


Betalingsregeling belastingdienst corona

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte