Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
2 + 8 =

Premiekorting lage lonen

Een werkgever krijgt (vanaf 2017 of 2018) een premiekorting van (maximaal) € 2.000 per jaar als hij werknemers in dienstbetrekking neemt die een minimumloon verdienen (maximaal 120% van het minimumloon). De hoogte is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer. Werknemers die het minimumloon verdienen (100% - 110%) zijn het meest aantrekkelijk, de korting is dan € 2.000. In andere gevallen (110% - 120%) is de premiekorting € 1.000.

De nieuwe regelingen voor arbeidsgehandicapten en lage lonen 

De nieuwe regeling (de Wet tegemoetkomingen loondomein WLT) is in september 2015 gepresenteerd. De nieuwe wet kent 2 plannen:

  1. Loonkostenvoordeel (LKV) (maximale premiekorting € 6.000);
  2. Lage inkomensvoordeel (LIV) (maximale premiekorting € 2.000).

Voorwaarden premiekorting lage lonen

De voorwaarden voor de premie korting lage lonen zijn:

1) De werknemer werkt minimaal 1.248 uur per jaar voor de werkgever.

2) De werknemer verdient maximaal 120% van het wettelijk minimumloon.

3) De werknemer mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.


meer informatie over Premiekorting lage lonen

Samengevat:

>
>
>
>