Premiekorting lage lonen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Premiekorting lage lonen

Een werkgever krijgt (vanaf 2017 of 2018) een premiekorting van (maximaal) € 2.000 per jaar als hij werknemers in dienstbetrekking neemt die een minimumloon verdienen (maximaal 120% van het minimumloon). De hoogte is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer. Werknemers die het minimumloon verdienen (100% - 110%) zijn het meest aantrekkelijk, de korting is dan € 2.000. In andere gevallen (110% - 120%) is de premiekorting € 1.000.

De nieuwe regelingen voor arbeidsgehandicapten en lage lonen 

De nieuwe regeling (de Wet tegemoetkomingen loondomein WLT) is in september 2015 gepresenteerd. De nieuwe wet kent 2 plannen:

  1. Loonkostenvoordeel (LKV) (maximale premiekorting € 6.000);
  2. Lage inkomensvoordeel (LIV) (maximale premiekorting € 2.000).

Voorwaarden premiekorting lage lonen

De voorwaarden voor de premie korting lage lonen zijn:

1) De werknemer werkt minimaal 1.248 uur per jaar voor de werkgever.

2) De werknemer verdient maximaal 120% van het wettelijk minimumloon.

3) De werknemer mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.


Premiekorting lage lonen

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte