Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
30-06-2020
Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Voornaam en achternaam *
Bedrijfsnaam
Uw woonplaats
Telefoon *

TVL regeling

Deze regeling vergoed vaste kosten binnen een bedrijf.

In het kort 

 • Opvolger TOGS regeling
 • Maximale vergoeding € 50.000
 • Voor beperkte groep bedrijven (SBI Code)
 • Aanvragen ? (hier)
 • Kern van de regeling :  € 50.000 voor vele MKB ondernemers !

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) MKB is de opvolger van de TOGS-regeling. De TOGS-regeling gaf een vergoeding van € 4.000 voor bepaalde sectoren (SBI-code). De TVL-regeling geeft een vergoeding tussen € 0 en € 50.000, afhankelijk van een aantal factoren. Deze regeling zal voor ongeveer 200.000 ondernemers openstaan.

Voor wie is de TVL-regeling bedoeld?

De TVL regeling is bedoeld voor:

 • bedrijven met minder dan 250 werknemers;
 • met een omzetverlies van tenminste 30%;
 • bedrijf voldoet aan SBI-code doelgroep.

In tegenstelling tot de TOGS-regeling kijkt de TVL-regeling dus ook naar het omzetverlies. Des te hoger het verlies, des te hoger de tegemoetkoming. Er wordt gekeken naar het omzetverlies in combinatie met de vaste lasten binnen een bedrijf.

Aanvraag laten verzorgen door fiscaal jurist voor € 125 (exclusief omzetbelasting)?

Korting NOW regeling door TVL vergoeding

De TVL vergoeding moet als subsidie worden gezien voor NOW regeling, u moet de vergoeding dus als omzet zien voor de NOW regeling. De vergoeding is dus beetje sigaar uit eigen door, maar evenzo wel gunstig.

Vraag over corona maatregelen? Stuur vrijblijvend uw vraag aan ons team van specialisten

Voorwaarden TVL-regeling

De voorwaarden zijn nog niet duidelijk, op grond van de huidige regeling en stukken lijken de volgende criteria te gaan gelden:

 • Regeling is voor periode 1 juni tot en met 30 september 2020 (4 maanden).
 • Bedrijf is geen overheidsbedrijf en in Nederland gevestigd.
 • Het bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht.
 • Bedrijf is niet failliet en heeft nog niet om uitstel van betaling gevraagd.
 • Niet meer dan 250 werknemers binnen een groep / concern.
 • Omzetverlies meer dan 30%.
 • Er geldt een berekening per sector.
 • Voldoen aan SBI-code qua activiteit.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privé-adres van de ondernemer / DGA. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horeca-ondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Bepaalde omvang aangaande vaste kosten, naast personeelskosten.

TOGS 2.0 regeling / TVL

 1. Er was een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 voor via SBI codes bepaalde bedrijven. Deze regeling wordt verhoogd. Voorwaarden zijn nog niet helemaal duidelijk.
 2. Voor sommige sectoren wordt het bedrag van deze regeling voor de komende 4 maanden (vanaf juni 2020) verhoogd tot € 50.000 belastingvrij, dit is een totaalbedrag voor de komende 3 maanden.
 3. De hoogte is afhankelijk van de omzetderving, vaste lasten en de omvang van het bedrijf.
 4. De werkgever mag maximaal 250 werknemers in dienstbetrekking hebben.
 5. De werkgever moet een omzetverlies hebben van 30%.
  TOGS Regeling   TVL Regeling  
Werknemers   maximaal 250  maximaal 250
Periode  loopt tot 15 juni 2020 1 juni - 30 september 2020 
Omzetverlies  niet relevant  30% of meer 
Tegemoetkoming   4.000 euro eenmalig  maximaal 50.000 euro in 4 maanden
Aanvraag via?   RVO  RVO
SBI code relevant  Ja, deze lijst  Ja, deze lijst
Aanvraag voor?   voor 26 juni 2020  Vanaf media juni 2020
Invloed NOW  Nee  Ja, subsidie is omzet voor NOW regeling
Waarvoor?   Algemeen  Vaste lasten zoals huur, lease etc

Vragen over de TVL Regeling

Welke informatie nodig voor TVL aanvraag

 1. E Herkenning
 2. KvK Nummer onderneming
 3. Contactgegevens (telefoon, adres, emailadres)
 4. Bankrekeningnummer onderneming (met kopie afschrift, bijlage 1)
 5. BTW aangiften over de maanden april tot en met september 2019 (of 2e en 3e kwartaal 2019) . Doet u geen BTW aangifte dan een kopie van de jaarrekening 2019

Voorwaarden TVL-regeling

De voorwaarden zijn nog niet duidelijk, op grond van de huidige regeling en stukken lijken de volgende criteria te gaan gelden:

 • Regeling is voor periode 1 juni tot en met 30 september 2020 (4 maanden).
 • Bedrijf is geen overheidsbedrijf en in Nederland gevestigd.
 • Het bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht.
 • Bedrijf is niet failliet en heeft nog niet om uitstel van betaling gevraagd.
 • Niet meer dan 250 werknemers binnen een groep / concern.
 • Omzetverlies meer dan 30%.
 • Bij meerdere activiteiten binnen een groep, over de gehele groep moet het omzetverlies 30% zijn.
 • Er komt een berekening per sector.
 • Voldoen aan SBI-code qua activiteit.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privé-adres van de ondernemer / DGA. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horeca-ondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Bepaalde omvang aangaande vaste kosten, naast personeelskosten.

Maximale vergoeding TVL-regeling

De TVL-regeling vergoedt minimaal €1.000 en maximaal € 50.000 over een periode van 4 maanden, dus niet per maand. De vergoeding is variabel en afhankelijk van feiten en omstandigheden (omzetverlies / vaste lasten). De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste kosten.

Hoe wordt de TVL subsidie berekend?

 1. Subsidie = normale omzet x omzetverlies x aandeel vaste lasten in % x 50%
 2. Normale omzet = is de omzet in de periode 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019
 3. Omzetverlies: de normale omzet wordt vergeleken met de omzet in dezelfde periode in 2020 (dus 1 juni 2020 - 30 september 2020), deze zal op grond van een schatting moeten worden bepaald.
 4. Vaste Lasten: deze hoeft u niet op te geven, er wordt gewerkt met de gegevens van het CBS, zij hebben voor uw branche deze informatie beschikbaar. Het percentage kunt u hier raadplegen

Voorbeeld berekening TVL Regeling 

 • Omzet juni - september 2019 : € 400.000
 • Omzet (schatting) juni - september 2020 : € 100.000.
 • Omzetverlies : € 400.000 -/- € 100.000 / € 400.000 = 75%
 • CBS percentage vast lasten : 15%
 • Maximale subsidie bedraagt € 400.000 x 15% = € 60.000
 • Omzetverlies is 75% dus wordt de berekening € 300.000 x 15% = € 45.000
 • Vergoedingspercentage is 50% derhalve € 45.000 x 50% = € 22.500
 • Voorschot 80% van € 22.500 = € 18.000

Voorbeeld berekening TVL in horeca

Voorbeeld 1 Horeca

 • Omzet juni - september 2019 : € 200.000
 • Omzet (schatting) juni - september 2020 : € 80.000.
 • Omzetverlies : € 200.000 -/- € 80.000 / € 200.000 = 60%
 • CBS percentage, eet en drinkgelegenheden (SBI code 56xxx): 25%
 • Maximale subsidie bedraagt € 200.000 x 25% = € 50.000
 • Omzetverlies is 60% dus wordt de berekening € 120.000 x 25% = € 30.000
 • Vergoedingspercentage is 50% derhalve € 30.000 x 50% = € 15.000
 • Voorschot 80% van € 15.000 = € 12.000

Voorbeeld 2 Horeca

 • Omzet juni - september 2019 : € 20.000
 • Omzet (schatting) juni - september 2020 : € 10.000.
 • Omzetverlies : € 20.000 -/- € 10.000 / € 20.000 = 50%
 • CBS percentage, eet en drinkgelegenheden (SBI code 56xxx): 25%
 • Maximale subsidie bedraagt € 20.000 x 25% = € 5.000
 • Omzetverlies is 50% dus wordt de berekening € 10.000 x 25% = € 2.500
 • Geen vergoeding, is lager dan € 4.000

Percentage vaste lasten TVL volgens CBS Cijfers

 1. Voedingsmiddelen / drank (SBI code 10xxx/11xxx) : 15%
 2. Kleding en overige goederen (SBI code 14xxx/32xxx) : 15%
 3. Handel en reparatie caravans etc (SBI code 45xxx) : 9%
 4. Groothandel  (SBI codde 46xxx) : 11%
 5. Detailhandel (SBI code 47xxx) : 15%
 6. Vervoer over land (SBI code 49xxx) : 33%
 7. Vervoer over water (SBI code 50 xxx) : 43%
 8. Opslag en dienstverlening (SBI code 52xxx) : 21%
 9. Logies en hotel (SBI code 55xxx) : 40%
 10. Eet en drinkgelegenheden (SBI code 56xxx): 25%
 11. Informatie en communicatie (SBI code 59xxx) : 72%
 12. Reclame bureau (SBI code 73xxx): 14%
 13. Ontwerp (SBI code 74xxx) 15 - 20% (code nazien)
 14. Verhuur en lease auto (SBI code 77xxx) : 35%
 15. Arbeidsbemiddeling en uitzendbureau (SBI code 78xxx): 7%
 16. Reisbemiddeling (SBI code 79xxx): 4%
 17. Beveiliging (SBI code 80xxx) 16%
 18. Facilitair management (SBI code 81xxx) : 15%
 19. Congressen en beursen (SBI code 82xxx) : 26%
 20. Onderwijs (SBI code 85xxx) : 18%
 21. Gezondheid en welzijn (SBI code 86xxx) : 15%
 22. Maatschappelijke dienstverlening en slapen (SBI code 88xxx) : 11%
 23. Kunst en cultuur (SBI code 90xxx): 37%
 24. Musea en galerie (SBI code 91xxx): 37%
 25. Loterijen (SBI code 92xxx): 26%
 26. Sport en recreatie (SBI code 93xxx) 34%
 27. Overige dienstverlening (SBI code 95xxx) : 19%
 28. Overige dienstverlening wellness (SBI code 96xxx) : 23%

Hoe omzet 2019 voor de TVL berekend met kwartaal aangifte?

 • Omzet 2e kwartaal 2019 : € 180.000  (per maand € 60.000)
 • Omzet 3e kwartaal 2019 : € 150.000
 • Omzet 2019 referentieperiode € 150.000 + € 60.000 = € 210.000

Maximale vergoeding TVL-regeling

De TVL-regeling vergoedt maximaal € 50.000 over een periode van 3 maanden, dus niet per maand. De vergoeding is variabel en afhankelijk van feiten en omstandigheden (omzetverlies / vaste lasten). Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend.

Hoe kan ik de TVL berekenen

De tegemoetkoming is gebasseerd op

 • Het omzetverlies (minimaal 30%)
 • De vaste lasten (zoals huur, onderhoud, verzekeringen, lease, etc). De loonkosten behoren niet tot de vaste lasten, deze worden gecompenseerd via de NOW
 • Er wordt een formule bedacht waarbij op grond van het omzetverlies een percentage van de kosten wordt gecompenseerd. De berekening zal per sector verschillen, verwachten wij.
 • De € 50.000 is het maximum voor 4 maanden (1 juni - 1 oktober 2020)

TOGS-uitkering ontvangen, nog recht op TVL-regeling?

Jazeker, mits u aan de voorwaarden voldoet, kunt u vanaf midden juni 2020 ook deze regeling aanvragen.

TVL-regeling en NOW-regeling, kan dat?

Ja dat kan, u kunt beide regelingen aanvragen.

Bron documenten TVL regeling

Extra afspraken noodpakket banen 28 mei 2020

Regeling tegemoetkoming vaste lasten


TVL aanvragen voor € 125 ?

Vraag ons team van specialisten

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.

>
>
>
>