TVL-regeling

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
30-10-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

TVL-regeling

Deze regeling vergoedt vaste kosten binnen een bedrijf.

Vanaf november 2020 TVL voor alle bedrijven

De nieuwe TVL-regeling

De TVL-regeling is vanaf 1 oktober 2020 van toepassing op alle bedrijven. Uw maximale voordeel kan oplopen tot € 90.000. U moet wel een minimaal omzetverlies hebben van 30%.  

De TVL was alleen van toepassing op bedrijven met een bepaalde sectorcode (getroffen bedrijven). De sectorcode-voorwaarde is nu losgelaten per 1 oktober 2020.

Heb ik recht op de TVL-regeling?

 1. Aantal werknemers maximaal 250.
 2. Omzetverlies 30% door coronacrisis.
 3. Vaste lasten moeten minimaal € 3.000 per 3 maanden zijn (was € 4.000).
 4. U moet naast uw privé-adres ook een ander (bedrijfs-)adres hebben, met uitzondering van horeca en ambulante handel.
 5. Vestiging in Nederland ingeschreven vóór 15 maart 2020.

Welke vergoeding kan ik krijgen op grond van de TVL-regeling?  

 1. Minimale vergoeding € 750 per 3 maanden.
 2. Maximale tegemoetkoming bedraagt € 90.000 per 3 maanden.

Omzetverlies voor de TVL-regeling

 1. Omzetverlies vierde kwartaal 2020 moet 30% zijn.
 2. Over het eerste kwartaal 2021 moet het omzetverlies 40% zijn.
 3. Over het tweede kwartaal 2021 moet het omzetverlies 45% zijn.
 4. Minimale vaste lasten € 4.000, hiervan wordt maximaal 50% gecompenseerd.

Tip later aanvragen!

Wij adviseren u om de TVL later aan te vragen (als dit qua liquiditeit kan). Waarom?

 • In januari 2021 is de echte omzetdaling voor de TVL bekend. U vraagt dan dus nooit teveel aan.
 • De TVL-subsidie heeft ook gevolgen voor de NOW-regeling. De TVL-subsidie wordt namelijk als omzet gezien voor de NOW 3.0. In januari 2021 kunt u exact bepalen wat slim is qua aanvraag.
 • Aanvragen vóór 29 januari 2021.

Korting NOW-regeling door TVL-vergoeding

De TVL-vergoeding moet als subsidie / omzet worden gezien voor NOW-regeling, u moet de vergoeding dus als omzet zien voor de NOW-regeling. De vergoeding is dus een beetje een sigaar uit eigen doos, maar evenzo wel gunstig.

In het kort 

 • Opvolger TOGS-regeling;
 • Maximale vergoeding € 50.000;
 • Voor bedrijven tot 250 werknemers;
 • Voor beperkte groep bedrijven (SBI-code);
 • Aanvragen? (hier)
 • Hulp nodig? Stuur ons een e-mail;
 • Kern van de regeling:  € 50.000 voor vele MKB ondernemers!

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) MKB is de opvolger van de TOGS-regeling. De TOGS-regeling gaf een vergoeding van € 4.000 voor bepaalde sectoren (SBI-code). De TVL-regeling geeft een vergoeding tussen € 0 en € 50.000, afhankelijk van een aantal factoren. Deze regeling zal voor ongeveer 200.000 ondernemers openstaan.

Aanvraag laten verzorgen door fiscaal jurist voor € 125 (exclusief omzetbelasting)?

Korting NOW-regeling door TVL-vergoeding

De TVL-vergoeding moet als subsidie worden gezien voor de NOW-regeling, u moet de vergoeding dus als omzet zien voor de NOW-regeling. De vergoeding is dus een beetje een sigaar uit eigen doos, maar evenzo wel gunstig.

Vraag over coronamaatregelen? Stuur vrijblijvend uw vraag aan ons team van specialisten.

Voorwaarden TVL-regeling

 • Regeling is voor periode 1 juni tot en met 30 september 2020 (4 maanden).
 • Bedrijf is geen overheidsbedrijf en in Nederland gevestigd.
 • Het bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht.
 • Bedrijf is niet failliet en heeft nog niet om uitstel van betaling gevraagd.
 • Niet meer dan 250 werknemers binnen een groep / concern.
 • Omzetverlies meer dan 30%.
 • Er geldt een berekening per sector.
 • Voldoen aan SBI-code qua activiteit.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privé-adres van de ondernemer / DGA. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horeca-ondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Bepaalde omvang aangaande vaste kosten, naast personeelskosten.

TOGS 2.0 regeling / TVL

 1. Er was een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 voor via SBI-codes bepaalde bedrijven. Deze regeling wordt verhoogd. Voorwaarden zijn nog niet helemaal duidelijk.
 2. Voor sommige sectoren wordt het bedrag van deze regeling voor de komende 4 maanden (vanaf juni 2020) verhoogd tot € 50.000 belastingvrij, dit is een totaalbedrag voor de komende 3 maanden.
 3. De hoogte is afhankelijk van de omzetderving, vaste lasten en de omvang van het bedrijf.
 4. De werkgever mag maximaal 250 werknemers in dienstbetrekking hebben.
 5. De werkgever moet een omzetverlies hebben van 30%.
  TOGS-regeling   TVL-regeling  
Werknemers   maximaal 250  maximaal 250
Periode  loopt tot 15 juni 2020 1 juni - 30 september 2020 
Omzetverlies  niet relevant  30% of meer 
Tegemoetkoming   € 4.000 eenmalig  maximaal € 50.000 in 4 maanden
Aanvraag via?   RVO  RVO
SBI-code relevant  Ja, deze lijst  Ja, deze lijst
Aanvraag voor?   voor 26 juni 2020  Vanaf media juni 2020
Invloed NOW  Nee  Ja, subsidie is omzet voor NOW-regeling
Waarvoor?   Algemeen  Vaste lasten zoals huur, lease, etc.

Vragen over de TVL-regeling

Welke informatie nodig voor TVL-aanvraag

 1. E-herkenning.
 2. KvK-nummer onderneming.
 3. Contactgegevens (telefoon, adres, emailadres).
 4. Bankrekeningnummer onderneming (met kopie afschrift, bijlage 1).
 5. BTW-aangiften over de maanden april tot en met september 2019 (of 2e en 3e kwartaal 2019). Doet u geen BTW-aangifte, dan een kopie van de jaarrekening 2019.

Voorwaarden TVL-regeling

 • Regeling is voor periode 1 juni tot en met 30 september 2020 (4 maanden).
 • Bedrijf is geen overheidsbedrijf en in Nederland gevestigd.
 • Het bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht.
 • Bedrijf is niet failliet en heeft nog niet om uitstel van betaling gevraagd.
 • Niet meer dan 250 werknemers binnen een groep / concern.
 • Omzetverlies meer dan 30%.
 • Bij meerdere activiteiten binnen een groep, over de gehele groep moet het omzetverlies 30% zijn.
 • Er komt een berekening per sector.
 • Voldoen aan SBI-code qua activiteit.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privé-adres van de ondernemer / DGA. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horeca-ondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Bepaalde omvang aangaande vaste kosten, naast personeelskosten.

Maximale vergoeding TVL-regeling

De TVL-regeling vergoedt minimaal €1.000 en maximaal € 50.000 over een periode van 4 maanden, dus niet per maand. De vergoeding is variabel en afhankelijk van feiten en omstandigheden (omzetverlies / vaste lasten). De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste kosten.

Hoe wordt de TVL-subsidie berekend?

 1. Subsidie = normale omzet x omzetverlies x aandeel vaste lasten in % x 50%.
 2. Normale omzet = is de omzet in de periode 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019.
 3. Omzetverlies: de normale omzet wordt vergeleken met de omzet in dezelfde periode in 2020 (dus 1 juni 2020 - 30 september 2020), deze zal op grond van een schatting moeten worden bepaald.
 4. Vaste lasten: deze hoeft u niet op te geven, er wordt gewerkt met de gegevens van het CBS, zij hebben voor uw branche deze informatie beschikbaar. Het percentage kunt u hier raadplegen.

Voorbeeld berekening TVL-regeling 

 • Omzet juni - september 2019: € 400.000.
 • Omzet (schatting) juni - september 2020: € 100.000.
 • Omzetverlies: € 400.000 -/- € 100.000 / € 400.000 = 75%
 • CBS-percentage vaste lasten: 15%.
 • Maximale subsidie bedraagt € 400.000 x 15% = € 60.000.
 • Omzetverlies is 75% dus wordt de berekening € 300.000 x 15% = € 45.000.
 • Vergoedingspercentage is 50% derhalve € 45.000 x 50% = € 22.500.
 • Voorschot 80% van € 22.500 = € 18.000.

Voorbeeld berekening TVL in horeca

Voorbeeld 1 Horeca

 • Omzet juni - september 2019: € 200.000.
 • Omzet (schatting) juni - september 2020: € 80.000.
 • Omzetverlies: € 200.000 -/- € 80.000 / € 200.000 = 60%.
 • CBS-percentage, eet- en drinkgelegenheden (SBI-code 56xxx): 25%.
 • Maximale subsidie bedraagt € 200.000 x 25% = € 50.000.
 • Omzetverlies is 60% dus wordt de berekening € 120.000 x 25% = € 30.000.
 • Vergoedingspercentage is 50% derhalve € 30.000 x 50% = € 15.000.
 • Voorschot 80% van € 15.000 = € 12.000.

Voorbeeld 2 Horeca

 • Omzet juni - september 2019: € 20.000.
 • Omzet (schatting) juni - september 2020: € 10.000.
 • Omzetverlies: € 20.000 -/- € 10.000 / € 20.000 = 50%.
 • CBS-percentage, eet- en drinkgelegenheden (SBI-code 56xxx): 25%.
 • Maximale subsidie bedraagt € 20.000 x 25% = € 5.000.
 • Omzetverlies is 50% dus wordt de berekening € 10.000 x 25% = € 2.500.
 • Geen vergoeding, is lager dan € 4.000.

Percentage vaste lasten TVL volgens CBS-cijfers

 1. Voedingsmiddelen / drank (SBI-code 10xxx/11xxx): 15%.
 2. Kleding en overige goederen (SBI-code 14xxx/32xxx): 15%.
 3. Handel en reparatie caravans etc. (SBI-code 45xxx): 9%.
 4. Groothandel (SBI-code 46xxx): 11%.
 5. Detailhandel (SBI-code 47xxx): 15%.
 6. Vervoer over land (SBI-code 49xxx): 33%.
 7. Vervoer over water (SBI-code 50 xxx): 43%.
 8. Opslag en dienstverlening (SBI-code 52xxx): 21%.
 9. Logies en hotel (SBI-code 55xxx): 40%.
 10. Eet- en drinkgelegenheden (SBI-code 56xxx): 25%.
 11. Informatie en communicatie (SBI-code 59xxx): 72%.
 12. Reclamebureau (SBI-code 73xxx): 14%.
 13. Ontwerp (SBI-code 74xxx) 15 - 20% (code nazien).
 14. Verhuur en lease auto's (SBI-code 77xxx): 35%.
 15. Arbeidsbemiddeling en uitzendbureau (SBI-code 78xxx): 7%.
 16. Reisbemiddeling (SBI-code 79xxx): 4%.
 17. Beveiliging (SBI-code 80xxx): 16%.
 18. Facilitair management (SBI-code 81xxx): 15%.
 19. Congressen en beurzen (SBI-code 82xxx): 26%.
 20. Onderwijs (SBI-code 85xxx): 18%.
 21. Gezondheid en welzijn (SBI-code 86xxx): 15%.
 22. Maatschappelijke dienstverlening en slapen (SBI-code 88xxx): 11%.
 23. Kunst en cultuur (SBI-code 90xxx): 37%.
 24. Musea en galerie (SBI-code 91xxx): 37%.
 25. Loterijen (SBI-code 92xxx): 26%.
 26. Sport en recreatie (SBI-code 93xxx) 34%.
 27. Overige dienstverlening (SBI-code 95xxx): 19%.
 28. Overige dienstverlening wellness (SBI-code 96xxx): 23%.

Hoe omzet 2019 voor de TVL berekend met kwartaalaangifte?

 • Omzet 2e kwartaal 2019: € 180.000  (per maand € 60.000).
 • Omzet 3e kwartaal 2019: € 150.000.
 • Omzet 2019 referentieperiode € 150.000 + € 60.000 = € 210.000.

Maximale vergoeding TVL-regeling

De TVL-regeling vergoedt maximaal € 50.000 over een periode van 3 maanden, dus niet per maand. De vergoeding is variabel en afhankelijk van feiten en omstandigheden (omzetverlies / vaste lasten). Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend.

Hoe kan ik de TVL berekenen?

De tegemoetkoming is gebasseerd op:

 • Het omzetverlies (minimaal 30%).
 • De vaste lasten (zoals huur, onderhoud, verzekeringen, lease, etc.). De loonkosten behoren niet tot de vaste lasten, deze worden gecompenseerd via de NOW.
 • Er wordt een formule bedacht waarbij op grond van het omzetverlies een percentage van de kosten wordt gecompenseerd. De berekening zal per sector verschillen, verwachten wij.
 • De € 50.000 is het maximum voor 4 maanden (1 juni - 1 oktober 2020).

TOGS-uitkering ontvangen, nog recht op TVL-regeling?

Jazeker, mits u aan de voorwaarden voldoet, kunt u vanaf midden juni 2020 ook deze regeling aanvragen.

TVL-regeling en NOW-regeling, kan dat?

Ja dat kan, u kunt beide regelingen aanvragen.

Brondocumenten TVL-regeling

Extra afspraken noodpakket banen 28 mei 2020

Regeling tegemoetkoming vaste lasten


TVL regeling

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte