Lucratief belang - buitengewone beloning

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
10-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Lucratief belang - buitengewone beloning

In onze praktijk zien wij regelmatig bijzondere participatieregelingen voor het management. Deze worden gegeven om de betrokkenheid te vergroten of het management aan het bedrijf te binden. Dit komt veel voor bij familiebedrijven.

Als u, eventueel naast uw baan (dienstbetrekking) een buitengewone beloning krijgt (eventueel voordat u aan uw werk begint of daarna) in de vorm van aandelen in het bedrijf of een lening (met hoog rendement), dan kan deze beloning / vergoeding worden gezien als een zogenaamd lucratief belang. Deze beloning / vergoeding kan worden gezien als loon (heffing 52%). Uw baan moet u in de gelegenheid stellen tot het behalen van dit rendement.

Voorbeelden van een lucratief belang

Voorbeelden van een lucratief belang zijn:

  • een voordeel door aandelen in een bedrijf (dividend rendement van 15% of meer);
  • voordeel op vorderingen (met rendement van 15% of meer);
  • extra vermogensrechten;
  • kwijtschelding van schulden.

Het moet dan wel gaan om:

  • uw rendement is hoger dan normaal (redelijkerwijs te verwachten of te verkrijgen rendement);
  • normale beleggers kunnen dergelijke rendementen niet behalen;
  • er bestaat een relatie tussen uw rendement (de waarde ontwikkeling) en uw werk.

Voorbeeld lucratief belang

Een manager krijgt de mogelijkheid om aandelen te verkrijgen van zijn werkgever (in zijn B.V. of N.V.). De koopprijs is laag of zeer gunstig. De Belastingdienst kan dan stellen dat het voordeel niet is belast in box 2 of 3, maar in box 1 (zelfde als loon).

Procedure lucratief belang

Rechtbank Den Haag d.d. 27 februari 2014.

Rechtbank Den Haag d.d. 3 november 2015 (ECLI NL RBDHA 2015 12842).


Lucratief belang - buitengewone beloning

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte