Is uw bedrijf nog wel fiscaal & juridisch bij de tijd?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 14-01-2015 17:47. Laatst gewijzigd op: 12-05-2017 12:52.

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

BTW op oninbare vordering terugvragen

Veel ondernemers worstelen met hun (slecht betalende) debiteuren. Als een debiteur / klant niet kan of wil betalen, kan de ondernemer de Belastingdienst vragen om terugaaf van de afgedragen omzetbelasting. De ondernemer / crediteur moet dan wel aannemelijk maken dat de debiteur / klant niet heeft betaald en ook niet meer zal gaan betalen. Dit lijkt eenvoudig, maar de praktijk leer dat dit zeker niet altijd eenvoudig is. In dit artikel een kort en bondig overzicht.

De BTW op oninbare vorderingen

Als u een factuur stuurt met BTW, moet u de in rekening gebrachte BTW afdragen aan de Belastingdienst. Dit moet vrij vlot (binnen 15 dagen) nadat u de prestatie heeft verricht. Als de debiteur niet betaalt, kan de debiteur / klant de door u in rekening gebrachte BTW niet verrekenen, de praktijk leert dat de klant deze BTW vaak wel zal verrekenen.

Als de klant / debiteur uiteindelijk niet heeft betaald, moet u binnen 1 maand nadat duidelijk is geworden dat er niet wordt betaald een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Verzoek om teruggave BTW bij de Belastingdienst

U moet een brief met bijlagen aan de Belastingdienst sturen. In deze brief verzoekt u om teruggave van de reeds afgedragen omzetbelasting. In deze brief moet in ieder geval de volgende informatie worden opgenomen:

  1. Het BTW-bedrag dat u wilt terug ontvangen.
  2. De naam van uw klant / debiteur (en zijn of haar adres).
  3. Het niet betaalde factuurbedrag.
  4. Reden en toelichting waarom er niet wordt betaald (met toelichting en bijlagen).

De Belastingdienst zal uw verzoek vervolgens gaan beoordelen. Het belangrijkste onderdeel is dat duidelijk is dat er niet wordt betaald. Dit kan bijvoorbeeld door diverse aanmaningen, informatie van de deurwaarder, etc. aan de Belastingdienst te sturen. Het inschakelen van een deurwaarder is geen eis die de Belastingdienst stelt of mag stellen. Het moet duidelijk zijn dat de debiteur niet heeft en/of gaat betalen.

Verzoek om teruggave BTW bij faillissement

Als een klant / debiteur failliet is gegaan (in staat van faillissement verkeert), kunt u de Belastingdienst vragen om de BTW op de oninbare vordering terug te betalen. Een brief van de curator (van het faillissement) kan prima als bewijsmateriaal dienen. Pas op bij het maken van afspraken met de curator over uw vordering, dit kan in bijzondere gevallen tot gevolg hebben dat sprake is van zogenaamde schuldvernieuwing.

Overige adviezen en fiscale scan

Wij kunnen uw jaarrekening controleren op tientallen onderdelen. Wellicht dat u nog meer fiscale mogelijkheden ongebruikt laat.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice