Is uw bedrijf nog wel fiscaal & juridisch bij de tijd?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 07-07-2010 20:15. Laatst gewijzigd op: 01-04-2016 19:48.

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Gemengde prestaties en omzetbelasting

In mijn praktijk adviseer ik regelmatig makelaars, assurantietussenpersonen, hypotheekadviseurs, scholen of medici bij BTW-perikelen. Bij sommige bedrijven is sprake van gemengde prestaties (deels belast met BTW en deels vrijgesteld). Hoe haalt u het maximale BTW-voordeel in dit soort situaties?

  1. Direct toerekenen: controleer of de kosten waarom BTW drukt voor een juist deel worden toegerekend aan de belaste prestaties.
  2. B.V.: overweeg of de belaste prestaties in een aparte B.V. kunnen worden ondergebracht.
  3. Personeel: verhuur geen personeel aan een vrijgestelde B.V., voor inlenen of uitzendstructuren geldt hetzelfde. Neem de mensen zelf in dienstbetrekking bij de vrijgestelde onderneming.
  4. Moment aankoop: koop een grote investering (gebouw of verbouwing) in het jaar waarin het aandeel belaste prestaties het grootst is. In het jaar erna heeft een andere verhouding geen invloed op de verdeling van de aftrek.
  5. Werkelijk gebruik: als u relatief veel vrijgestelde prestaties verricht, is weinig BTW te verrekenen. Het is dan meestal voordeliger om de zaken toe te rekenen op basis van het werkelijke gebruik. Dit kan bijvoorbeeld door de activiteiten voor de belaste prestaties onder te brengen in een aparte kamer of verdieping.
  6. Omzetverhouding: als ad 5 ongunstig zou uitwerken, kijk dan eens of de verrekening via een omzetverhouding beter uitpakt. Dit mag alleen als ad 5 niet kan worden toegepast of erg onduidelijk is.

Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice