Achteraf opstellen kilometeradministratie

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
02-09-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Achteraf opstellen kilometeradministratie

Het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden deed op 1 april 2014 een uitspraak over een achteraf opgestelde kilometeradministratie om zo de bijtelling te voorkomen. Volgens het Gerechtshof heeft de belastingplichtige niet overtuigend aangetoond dat de DGA de aan hem ter beschikking gestelde auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometers voor privédoeleinden heeft gebruikt.

Procedure over bijtelling en achteraf opstellen kilometeradministratie

Er wordt door X B.V. in 2006 een auto (Mercedes Benz ML 320 CDI) ter beschikking gesteld aan de DGA. Bij een boekenonderzoek legt de inspecteur een naheffingsaanslag loonheffingen op aan X B.V. In de bezwaarfase overlegt de DGA alsnog een kilometeradministratie, hieruit volgt dat de DGA de auto voor minder dan 500 kilometer privé heeft gebruikt. De inspecteur is het niet eens met de kilometeradministratie en hij heeft de naheffingsaanslag gehandhaafd. Er wordt tevens een boete (ongeveer € 2.000) opgelegd.

De Rechtbank Gelderland vindt dat de DGA niet overtuigend heeft aangetoond dat de DGA de auto voor minder dan 500 kilometer privé heeft gebruikt. De achteraf - op grond van de agenda - gereconstrueerde kilometeradministratie is hiervoor volgens de Rechtbank niet voldoende. De Rechtbank stelt de boete wel lager vast (ongeveer € 500). De bijtelling wordt iets naar beneden bijgesteld.

De DGA gaat in hoger beroep bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof heeft dezelfde mening als de Rechtbank. De overwegingen van het Gerechtshof zijn:

  1. De kilometeradministratie is achteraf opgesteld op grond van een zakelijke agenda van de DGA.
  2. In de agenda worden slechts locaties genoemd.
  3. Van geen enkel moment gedurende het jaar is de feitelijke kilometerstand bekend.
  4. Een aantal snelheidscontroles stroken niet met de kilometeradministratie.
  5. In de administratie staan onjuiste afstanden en dus onjuiste kilometerstanden opgenomen.
  6. Met de auto zijn 426 privékilometers gereden en een beperkte afwijking ervoor zal zorgen dat de grens van 500 kilometer wordt overschreden.

Noot fiscaal jurist

Als sprake is van een terbeschikkingstelling van een personenauto, hoeft dit niet direct te betekenen dat de werkgever ook daadwerkelijk een bijtelling voor het privégebruik van de werknemer moet toepassen. Kan de werknemer aantonen (doen blijken) dat hij in een jaar minder dan vijfhonderd kilometer privé heeft gereden, dan mag de bijtelling achterwege blijven (artikel 13bis, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1969).

Hierboven een opmerkelijke uitspraak, edoch ook onder bijzondere en specifieke omstandigheden. De belastingplichtige stelt achteraf een kilometeradministratie op die niet juist blijkt te zijn (ritten kloppen niet) en tevens worden bepaalde ritten niet in de kilometeradministratie opgenomen (drietal snelheidsovertredingen). Al met al een procedure waar niet teveel waarde aan moet worden gehecht. In een cassatieprocedure bij de Hoge Raad (d.d. 22 oktober 2010) wordt aangegeven dat het tegenbewijs (niet meer dan 500 kilometer privé gereden) vormvrij is.

Bron

Gerechtshof Arnhem 1 april 2014.

Rechtbank d.d. 6 augustus 2013.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte