Auto van de zaak bij ziekte

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
27-10-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Auto van de zaak bij ziekte

Er moet een auto ter beschikking worden gesteld aan een werknemer. Als de werknemer met deze auto van de zaak vervolgens meer dan 500 kilometer privé heeft gereden, moet hij een bijtelling toepassen, hierdoor wordt het netto lager. Als een auto niet ter beschikking is gesteld, dan is er geen sprake van een bijtelling. Vorenstaande kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een (langdurige) ziekte.

Voorbeeld uitspraak rechter

De Rechtbank Arnhem (d.d. 29 september 2008) kreeg een zaak onder ogen waarbij een werknemer een auto van de zaak niet heeft gebruikt door een herseninfarct. Tijdens de revalidatieperiode mocht hij van de artsen geen auto rijden. De werknemer vroeg vanwege 7 maanden ziekte om teruggave van de aangegeven bijtelling over de auto van de zaak. De rechter was het niet met de werknemer eens, de auto stond bij hem thuis en zijn vrouw en kinderen hadden gewoon de beschikking over de auto van de werkgever. Dat de auto gedurende 3 maanden geen meter heeft gereden maakt voor de beoordeling niet uit, de auto stond immers ter beschikking.

Deze uitspraak geeft duidelijk het kader en de mogelijkheden aan.

Hoe bijtelling voorkomen tijdens ziekte?

De auto mag niet meer ter beschikking staan van de werknemer (dit volgt uit bovenstaande uitspraak). Hiertoe moet u het volgende doen:

  1. De werkgever moet de auto terugvorderen.
  2. Auto inleveren bij uw werkgever.
  3. Sleutels en papieren van de auto inleveren bij uw werkgever.
  4. Verklaring opstellen tussen werknemer en werkgever dat de auto is ingeleverd en niet meer ter beschikking staat.

Pas op bij auto van de zaak

Ook in de volgende situaties wordt een auto van de zaak ter beschikking gesteld:

  1. De werknemer rijdt in een eigen auto, maar de werkgever heeft alle kosten (inclusief afschrijving) vergoed (van de privé-auto). 
  2. De auto is door de werkgever voor de werknemer gehuurd of geleased (auto-pool).
  3. De werkgever vergoedt alle kosten van een auto die de werknemer zelf heeft gehuurd of geleased (zie ad 1).


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte