Advies over de auto van de zaak? Meerdere auto's van de zaak ?

Vraag offerte bij fiscaal jurist !

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Auto via relatie en bijtelling

Als uw werkgever u een auto ter beschikking stelt en er wordt met deze auto (op jaarbasis) meer dan 500 kilometer privé gereden, dan moet u belasting betalen (bijtelling tot uw inkomen rekenen). Wat zou er gebeuren als de auto door een relatie aan u ter beschikking wordt gesteld?

Auto van een relatie en bijtelling

In een procedure bij het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden d.d. 21 januari 2014 ging het om het volgende:

  • Een directeur van een woningstichting rijdt een Mercedes.
  • De Mercedes behoort in eigendom toe aan een zakenrelatie.
  • De zakenrelatie voldoet diverse kosten met betrekking tot de Mercedes (verzekeringspremies, MRB, etc.).
  • De directeur voldoet zelf het onderhoud en de benzine.
  • Na enkele jaren koopt de partner van de directeur de auto en verkoopt deze vervolgens.  

De inspecteur is van mening dat het voordeel van de directeur moet worden gezien als een terbeschikkingstelling van een auto van de zaak (dus bijtelling). De directeur stelt: "Ik krijg de auto uit vriendschap."  

De rechter gelooft niets van deze verklaringen: er is sprake van een zakelijke relatie en de directeur heeft de hele tijd de beschikking gehad over de auto én het kentekenbewijs. De directeur moet dus gewoon betalen over het voordeel van een door zijn zakenrelatie ter beschikking gestelde auto. 

De zaak kwam in eerste instantie voor bij de Rechtbank Arnhem op 12 juli 2012 . De rechter is het met de inspecteur eens: "Er is sprake van een ter beschikking gestelde auto waarover een bijtelling / loon in natura verschuldigd is." De betalingen die de zakenrelatie heeft gedaan voor de directeur moeten worden gezien als "resultaat uit overige werkzaamheden". Uiteindelijk komt deze kwestie bij het Gerechtshof (zie boven). Het Gerechtshof komt tot dezelfde conclusies als de Rechtbank: "Resultaat uit overige werkzaamheden en bijtelling over de auto."

Noot fiscaal jurist

Deze zaak is mede onderzocht door de FIOD en de directeur is door de RvT ontslagen, dit zal u niet verbazen. Dit is dus geen maatgevende zaak voor de praktijk.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte