Advies over de auto van de zaak? Meerdere auto's van de zaak ?

Vraag offerte bij fiscaal jurist !

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Bestelauto en bijtelling

Voor een bestelauto gelden soepele regelingen voor de bijtelling. Als de bestelauto ook privé wordt gebruikt, moet er gewoon worden bijgeteld. Als privégebruik niet is toegestaan, moet u dit vastleggen en een verklaring aanvragen. Een prima optie is de zogenaamde regeling bij meerdere chauffeurs (€ 300 regeling).

Nieuws bestelauto 2021

Vanaf 2021 komt er een subsidieregeling voor uitstootvrije bestelauto's of bestelbussen, zoals elektrische bestelbussen.  De subsidie is 10% van de nieuwprijs met een maximum van € 5.000. Vergeet ook de milieu-investeringsaftrek niet.

Er gelden wel voorwaarden:

 1. De minimale actieradius moet dan wel 100 kilometer zijn.
 2. Er komt wel een maximum van 300 bestelbussen per bedrijf.
 3. U moet zijn inschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland.
 4. Regeling geldt voor ZZP'ers, eenmanszaken, VOF, B.V.'s, etc.
 5. Bij doorverkoop binnen 3 jaar moet een evenredig deel van de subsidie worden terugbetaald.

Er komt ook nog een regeling voor schone vrachtwagens. Er is maximaal € 22 miljoen beschikbaar, de verwachting is dat de pot geld snel leeg is. Meer informatie treft u hier aan.

Nieuws bestelauto

Sinds 2013 zijn er nieuwe voorbeeldafspraken omtrent het gebruik van een bestelauto. De voorbeeldovereenkomst kunt u hier raadplegen. Het advies is om deze nieuwe overeenkomst te gebruiken en oude of bestaande afspraken te herzien.

Bestelauto en bijtelling

De specifieke regeling voor bestelauto's is met ingang van 2004 vervallen. Een bestelauto is vanaf dat moment een 'normale auto', derhalve bijtelling 14%, 20% of 25%, afhankelijk van de milieu-eisen.

Als een werkgever een bestelauto heeft die aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, dan moet er iets geregeld worden. De basis is dat er sprake is van een normale bijtelling op basis van de CO2-uitstoot (dus maximaal 25%). Als u een eenmanszaak, VOF of maatschap heeft, krijgt u ook te maken met een bijtelling.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

U kunt de bijtelling voorkomen door het invullen van de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik, deze moet u dan indienen bij de Belastingdienst. Een sluitende kilometeradministratie is dan niet nodig en u hoeft geen rekening te houden met een bijtelling. Bij ritten buiten de normale werktijden moet het zakelijk gebruik worden aangetoond. Het is dus wel van belang dat er een summiere agenda of administratie aanwezig is. De genoemde verklaring geldt voor onbepaalde tijd, dus 1 keer aanvragen is voldoende. De verklaring kent geen terugwerkende kracht en bij een wijziging in het gebruik moet u dit doorgeven. De Belastingdienst kan het gebruik controleren via zogenaamde camera-auto's, bij een overtreding (privégebruik) kunt u een boete krijgen van bijna € 5.000.

Alternatieve oplossingen bestelauto en bijtelling

Naast de genoemde verklaring uitsluitend zakelijk gebruik zijn er gelukkig nog alternatieve oplossingen.

 • De bestelauto kan naar aard en inrichting niet privé worden gebruikt en is uitsluitend geschikt voor zakelijk gebruik, wij overleggen dit veelal met de Belastingdienst.
 • Er is een sluitende kilometeradministratie van de ritten.
 • Er is een schriftelijk verbod om privé met de bestelauto te rijden (zie onder)  een voorbeeldovereenkomst treft u hier aan.
 • De bestelauto kan buiten de werktijden niet worden gebruikt (staat achter slot en grendel).
 • De bestelauto wordt doorlopend afwisselend gebruikt door meerdere bestuurders, het privégebruik wordt dan afgekocht voor € 300 (eindheffing) per jaar.

Verbieden privégebruik bestelauto

Als de werkgever privégebruik verbiedt, kan hiermee een bijtelling worden voorkomen. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • Schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer.
 • Bewaren overeenkomst bij de salarisadministratie.
 • Vereenvoudigde kilometeradministratie bijhouden (datum, werktijd, begin- / eindstand, zakelijke adressen).
 • De werkgever moet toezicht houden op het gebruik van de bestelauto.
 • De werkgever moet sancties opleggen bij niet nakomen van de overeenkomst.

Privé niet kunnen gebruiken

Als de werkgever ervoor zorgt (en erop toeziet) dat de auto buiten werktijden niet gebruikt kan worden, is ook geen bijtelling van toepassing. Dit kan bijvoorbeeld door de bestelauto achter een hek te plaatsen waarbij de sleutels worden ingeleverd.

Voorbeeld Rechtbank Den Haag 8 juni 2011

Een timmerman heeft een bestelauto. Deze is zo vies en stoffig, dat de auto niet geschikt is voor privégebruik. Voor een bijtelling is dan geen plaats. De bestelauto werd ook privé gebruikt en er was geen kilometeradministratie.

€ 300 Regeling wisselend gebruik

Als een bestelauto door meerdere werknemers wordt gebruikt en de werkzaamheden die ook rechtvaardigen, kan de werkgever kiezen voor een eenvoudige en efficiënte regeling. Er geldt dan een eindheffing van € 300 per jaar. Er vindt dan geen bijtelling bij de werknemer plaats. Dit soort regelingen kunt u beter met de Belastingdienst afstemmen. U kunt hiertoe een verzoek sturen naar de Belastingdienst Winterswijk, dit is centraal voor geheel Nederland het aanspreekpunt.

Let erop dat, als er één vaste bestuurder gebruik maakt van de auto (of bij 2 auto's 2 vaste bestuurders), de eindheffingsregeling niet kan worden toegepast. Dit wordt nog eens duidelijk gemaakt in een procedure bij de Rechtbank Gelderland d.d. 31 december 2015 (ECLI NL RBGEL 2015 8140). In deze casus betreft het een steigerbouwbedrijf met 2 bestelauto's die beiden onder de eindheffingsregeling worden gebracht (artikel 31 lid 1 letter d Wet LB 1964). De bestelauto's worden overdag door meerdere werknemers gebruikt, maar voor privédoeleinden feitelijk alleen door de 2 vaste bestuurders (nemen de auto mee naar huis en privégebruik is door de werkgever niet verboden).


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte