Belastingontwijking overdrachtsbelasting en constructies

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingontwijking overdrachtsbelasting en constructies

Overdrachtsbelasting

Over de verkrijging van een onroerende zaak (zoals een bedrijfspand) moet overdrachtsbelasting worden betaald. Als het bedrijfspand in een B.V. wordt gekocht, is de overdrachtsbelasting soms niet verschuldigd. Vanaf 2011 is eerder overdrachtsbelasting verschuldigd.

Bezitseis

In het belastingplan 2011 wordt de regeling voor de overdrachtsbelasting aangepast. Als 70% (hoofdzakelijkscriterium) van het vermogen bestaat uit stenen (onroerend goed), moet bij de verkoop van de B.V. overdrachtsbelasting worden betaald. In 2011 wordt de genoemde 70% verlaagd tot 50% (grotendeelscriteruim).

Buitenlands onroerend goed

Tot 2011 telde alleen Nederland onroerend goed mee voor de bezitseis. Vanaf 2011 telt ook buitenlands onroerend goed mee.

Kunstmatige bezittingen

Kunstmatig gecreëerde bezittingen tellen vanaf 2011 niet meer mee voor de bezitseis. Hierbij moet u denken aan:

  • vorderingen op de koper en de hiermee verbonden (rechts)personen;
  • andere bezittingen dan onroerend goed tot het bedrag van de schuld hiervoor aan een verbonden lichaam of de koper.

Consolidatie

Op dit moment worden cijfers samengevoegd als een B.V. een belang van 33,3% heeft in een andere B.V. Vanaf 2011 moeten de cijfers eerder worden samengevoegd (dus ook bij een belang van minder dan 33,3%). Hierbij moet u denken aan een B.V. die samen met andere B.V.'s in dezelfde groep een belang van meer dan 33,3% heeft.

Constructies

Winst B.V.

Als u een B.V. koopt waar veel winst in gemaakt is, dan kunt u hierin verliesgevende activiteiten ontwikkelen waardoor u vennootschapsbelasting zou kunnen terugkrijgen. Deze opzet heeft de wetgever doorzien, echter de wetgeving is nog niet helemaal dicht. Tot en met 2010 kunt u in hetzelfde boekjaar nog wel verliezen verrekenen. Vanaf 2011 is dit niet meer mogelijk. Deze structuur komt vaak voor bij investeringen in windmolens en kassen van tuinders. Reële gevallen worden ontzien, dus u kunt nog overleggen.

Belastingtip: Als u de B.V. nog bij de oorspronkelijke eigenaar laat en samen met hem gaat investeren, kunt u nog steeds verliezen verrekenen.

Verlies B.V.

De omgekeerde situaties zorgt ook voor constructies. U koopt een B.V. waarin forse verliezen zijn geleden en gaat hierin een winstgevende transactie uitoefenen. Ook dergelijke constructies worden vanaf 2011 bestreden.


Belastingontwijking overdrachtsbelasting

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte