Belastingplan 2011

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingplan 2011

Het Belastingplan 2011 is op 21 september 2010 bekendgemaakt en op 21 december 2010 akkoord bevonden door de Eerste Kamer.

Sinds 2009 zijn vele wetten aangenomen, u kunt hierbij denken aan:

 1. vergroening van belastingen, bijvoorbeeld de bijtelling op milieuvriendelijke auto's;
 2. crisismaatregelen, zoals het sneller kunnen afschrijven van materiële vaste activa;
 3. innovatie in belastingen, vele fiscale maatregelen voor ondernemers die innoveren;
 4. erfbelasting, volledige ombouw van de erfbelasting.

Nieuwe maatregelen in 2011

De maatregelen zijn erg mager, de gemiddelde burger merkt er weinig van (hooguit mensen die willen verbouwen of van wie de woning te koop staat). Ondernemers krijgen de handen niet op elkaar voor de nieuwe maatregelen. Eigenlijk is het niets bijzonders en worden enkele maatregelen iets verbeterd en / of verlengd. Door een machtsstrijd tussen de Tweede en Eerste Kamer is de invoerdatum voor de BTW-verhoging op theaterkaarten met een aantal maanden uitgesteld (de verhoging is wel aangenomen).

Maatregelen voor ondernemers

 1. Fiscale maatregelen voor milieuvriendelijke auto's blijven in stand.
 2. Lager BTW-tarief op verbouwingen.
 3. Willekeurige afschrijving op activa gekocht in 2011.
 4. Verlenging mogelijkheden verliesverrekening voor ondernemers en B.V.'s (3 jaar terug en 6 vooruit).
 5. Fiscale maatregelen voor innovatieve ondernemers worden eenvoudiger en gunstiger.
 6. Kwartaalaangifte BTW voor alle bedrijven (liquiditeitspositie verbeteren).
 7. Verlaging winstbelasting van 25,5% naar 25% (winst tot € 200.000: 20%).
 8. Invoering en uitbreiding werkkostenregeling als u dit wenst in 2011.
 9. Diverse maatregelen om fraude in de VPB en overdrachtsbelasting te voorkomen.
 10. BTW-wijziging binnen de reisbranche (in 2012) en verhoging van de B.V. op kunst en theater (van 6% tot 19%, per 1 juli 2012).

Maatregelen voor particulieren

 1. Fiscale maatregelen voor milieuvriendelijke auto's blijven in stand.
 2. Lager BTW-tarief op verbouwingen.
 3. Verlaging inkomstenbelasting 1e schijf en verruiming schijven, edoch verhoging zorgpremies.
 4. Dubbele hypotheekrenteaftrek gedurende 3 jaar (in plaats van 2 jaar).
 5. Ruimere regeling voor de overdrachtsbelasting.
 6. Herleven hypotheekrenteaftrek na kortstondige verhuur.
 7. NHG-garantie voor woningen tot en met € 350.000.
 8. Informatie-uitwisseling van bankgegevens, effecten en verzekering met banken en verzekeraars buiten de Europese Unie.
 9. 65-Plussers krijgen een hogere ouderenkorting.

Voor een nadere toelichting kijk op de site van het ministerie van Financiën.

Kritiek op belastingplan

Het nieuwe belastingplan stuurt de economie niet. Het voorkomt constructies (veelal is wetgeving te ruim waardoor ook niet-oneigenlijk gebruik fiscale schade kan oplopen) en verlengt maatregelen die er al waren. Een aantal individuele bepalingen die van belang zijn:

 1. Motor: motorrijden wordt duurder (motorrijtuigenbelasting gaat in 2011 en 2012 met 6% omhoog en in 2013 zelfs met 12%).
 2. Kwartaalaangifte: levert liquiditeitsvoordeel op, edoch zal er ook voor zorgen dat bedrijven eerder in de financiële problemen komen (door grote afdracht en schokeffect).
 3. Zorgpremie: de zorgpremie wordt verhoogd, 50% wordt door de werkgever betaald, de werkgeverslasten zullen substantieel stijgen.

Lager BTW-tarief

Bij verbouwingen of onderhoud aan woningen (en uw garage) ouder dan 2 jaar, hoeft u geen 19% BTW, maar slechts 6% BTW te betalen over het arbeidsloon. Over de materialen moet u wel 19% BTW betalen. Het lagere BTW-tarief geldt voor 9 maanden (van 1 oktober 2010 tot en met 1 juli 2011). De termijn is wel erg kort en ik verwacht dat deze wel zal worden verlengd in 2011. Het lage BTW-tarief is niet van toepassing op:

 • glazenwassen;
 • aanleg en onderhoud van tuinen, ook het plaatsen van omheiningen;
 • het vervangen van gordijnen en zonwering;
 • het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning;
 • de diensten van architecten die verricht worden ter voorbereiding van de renovatie- / herstelwerkzaamheden;
 • sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

Let op! De werkzaamheden moeten vóór 1 juli 2011 zijn afgerond.

Besluit van de staatssecretaris inzake lagere BTW met diverse toelichtingen.

Dubbele hypotheekrenteaftrek

Indien u uw woning te koop heeft staan en in de nieuwe woning woont, kunt u normaal gesproken 2 jaar de dubbele hypotheekrente aftrekken. De minister van Financiën heeft aangekondigd dat de dubbele hypotheekrenteaftrek geldt voor 2011 en 2012.

Ruimere regeling voor overdrachtsbelasting

Mensen die in 2011 een woning kopen en deze binnen 12 maanden weer doorverkopen, hoeven alleen de overdrachtsbelasting (bij de doorverkoop) af te dragen over de mogelijke boekwinst. Indien u een verlies maakt op de doorverkoop, wordt er geen overdrachtsbelasting terugbetaald. Daarnaast blijft de nationale hypotheekgarantie in 2011 gehandhaafd op € 350.000.

Wij zullen deze onderdelen voorzien van adviezen en toelichtingen.

Voor een nadere toelichting op de Miljoenennota 2011, kijk hier.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte