Thincapregeling in 2013 afgeschaft

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Thincapregeling in 2013 afgeschaft

In 2004 is de thincapregeling ingevoerd. Deze regeling is niet echt rechtlijnig. De regeling wil feitelijk zeggen dat rente niet aftrekbaar is als de onderneming met teveel vreemd vermogen is gefinancierd. Bij het vaststellen van de rente die eventueel niet aftrekbaar zou zijn, moet worden uitgegaan van het saldo van de schulden en de vorderingen. Het rentebestanddeel in de aftrekbeperkingsformule ziet echter alleen op de betaalde rente, zonder rekening te houden met de ontvangen rente. De rechter heeft de regeling zo uitgelegd (Hoge Raad en Rechtbank Haarlem).
In juni 2012 is een wetsvoorstel ingediend. Hierin wordt gesteld dat de thincapregeling wordt afgeschaft en dat overige renteaftrekbeperkingen in stand blijven. In het belastingplan 2013 wordt dit bevestigd.
Door het afschaffen van de thincapregeling zou er volledig vrijheid kunnen ontstaan bij het financieren van een B.V. De nieuwe deelnemingsrenteaftrekbeperking zorgt er echter voor dat financieren met teveel eigen vermogen niet aantrekkelijk is.

Thincapregeling in 2013 afgeschaft

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte