Eindejaarstips 2010 privé

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
18-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Eindejaarstips 2010 privé

Ga nog even naar de tandarts, leg een voorraad anticonceptiemiddelen aan en bundel ziektekosten en giften in één jaar. Het einde van 2010 is in zicht, hierbij enkele eindejaarstips voor 2010. De tips hebben betrekking op particulieren.

Eindejaarstips 2010

 1. Hypotheekrente: als uw inkomen in 2010 hoger is dan in 2011, dan is het te overwegen om hypotheekrente vooruit te betalen.
 2. Los kleine hypotheek af: als u spaargeld op de plank heeft liggen en een kleine hypotheek op uw woning heeft, kunt u de hypotheek beter aflossen. Het voordeel is dat u dan geen belasting meer hoeft te betalen over uw spaargeld (box 3) en ook geen belasting meer voldoet over uw huurwaardeforfait (box 1). Overleg dit met uw bank omdat u wellicht boeterente moet betalen. Bij spaarhypotheken is deze optie wellicht minder zinvol omdat uw rendement op de polis is gekoppeld aan de rente die u moet betalen. Als u een nieuwe woning wilt kopen, kunt u beter niet aflossen (nadeel bijleenregeling).
 3. Samenlevingsovereenkomst: voor ongehuwd samenwonenden is het soms noodzakelijk om naar de notaris te gaan om een samenlevingscontract te sluiten. Als je al 5 jaar samenwoont, samen een kind hebt of een gezamenlijke eigen woning hebt gekocht vóór 2005, is dit niet nodig.
 4. Ziektekosten: de ziektekosten zijn bijna niet meer aftrekbaar. Je mag enkel kosten aftrekken die daadwerkelijk zijn betaald en niet zijn vergoed door een verzekeraar of werkgever. Er geldt dan nog een drempel die afhangt van je inkomen. Bij een inkomen van zo'n € 45.000 is de eerste € 1.000 niet aftrekbaar, enkel het meerdere. Wellicht is het te overwegen om de ziektekosten voor 2011 vooruit te halen en op die manier te bundelen in een kalenderjaar. 
 5. Giften: giften zijn nog steeds aftrekbaar, vanaf 2013 wordt de aftrek beperkt. De drempel bedraagt 1% van je inkomen. Doe giften óf allemaal in 2010, óf in 2011 en niet over beide jaren verspreid. Maximaal is 10% van je inkomen aftrekbaar.
 6. Box 3: vanaf 2011 moet u 1,2% belasting betalen over uw vermogen per 1 januari 2011. Over 2010 is dit nog over het gemiddelde vermogen per 1 januari 2010 en 31 december 2010. Als u het vermogen omlaag brengt (bijvoorbeeld door het kopen van kunst, een auto, inrichting, verbouwing, etc.) verdient u 1,8%, namelijk 1,2% over 2011 en 50% van 1,2% over 2010. Uw spaargeld levert wellicht net 1,8% op, dus dit voordeel kunt u zomaar verdienen. Koop dus nog in 2010.
 7. Alimentatie: als u in de komende jaren minder belasting gaat betalen (bijvoorbeeld omdat u 65 wordt), is het wellicht verstandig om uw alimentatie af te kopen. Als uw partner in de toekomst wellicht gebruik moet gaan maken van een bijstandsuitkering, is afkoop niet slim, de gemeente kan namelijk de bijstandsuitkering op u (als alimentatiebetaler) verhalen.
 8. Ziektekostenverzekering: bepaalde kosten vallen niet meer in het basispakket, loop dit na. Onder meer de anticonceptiepil valt er volgend jaar uit, leg een voorraadje aan. Daarnaast vervalt voor mensen tussen de 18 - 22 jaar de halfjaarlijkse controle bij de tandarts, ga dus in 2010 nog even naar de tandarts. Betaal eventueel uw zorgpremie of tandartskosten vooruit, dit laat uw box 3 vermogen dalen en doordat u de kosten in 1 jaar samenvoegt, komt u wellicht boven de drempel uit.
 9. Schenkingen: u mag belastingvrij € 5.000 aan uw kind schenken. Er geldt voor kinderen tussen 18 en 35 een verhoogde vrijstelling van € 24.000 (eenmalig) en als u zoon of dochter een woning koopt, kunt u zelfs € 50.000 belastingvrij schenken (geldt ook voor verbouwing of bij het oppakken van een studie).
 10. Pensioen: als u in het verleden in beperkte mate pensioen heeft opgebouwd, is er waarschijnlijk een pensioentekort. Dit komt ook vaak voor als u van dienstbetrekking bent gewisseld en voor pensioenoverdracht heeft gekozen. U kunt dit pensioentekort oplossen door pensioen in te kopen. Inkopen van pensioen na juli 1994 is lastiger dan voor jaren daarvoor. De Belastingdienst toetst de zakelijkheid van de inkoop van pensioen.
 11. Oude lijfrente: als u een lijfrente van vóór 1 januari 1992 heeft, biedt deze de mogelijkheid van flexibiliteit. De uitkeringen van deze polis mag u ook aan anderen doen toekomen, bijvoorbeeld uw kinderen of kleinkinderen. De heffing hierover kan zomaar lager of nihil zijn. De uitkering kunt u ook uitstellen.
 12. Contant geld: sinds 2010 hoeft u contant geld of geld op uw Chipknip tot € 500 (per persoon) niet aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting (gehuwden € 1.000). Hierover hoeft u dus geen box 3 heffing te betalen, een klein voordeeltje, maar toch.
 13. Schenken aan kinderen: uw kinderen moeten bij uw overlijden 10% tot 20% belasting betalen. Over schenken moet schenkbelasting worden betaald, de tarieven zijn gelijk aan de erfbelasting. U mag uw kind € 5.000 belastingvrij geven en kinderen (18 - 35 jaar) zelfs eenmalig € 24.000 euro en € 26.000 euro voor een woning, aflossing hypotheek, verbouwing of studie. U bespaart hiermee erfbelasting / schenkbelasting en box 3 heffing. Wellicht dat uw kind box 3 heffing moet betalen (vermogen hoger dan zo'n € 20.000).
 14. Schenking aan kleinkinderen: aan kleinkinderen mag u belastingvrij € 2.000 per jaar geven.
 15. Renteloos lenen: tot en met 2009 kon u aan uw kind een renteloze lening verstrekken, dit kan nu niet meer. Uw kind moet nu 6% rente betalen. Als dit niet gebeurt, wordt 6% gezien als een (fictieve) schenking.

Overige zaken

 1. Roken: wordt vanaf 2011 weer duurder, stop ermee of leg een voorraad aan. In 2011 kunt u op kosten van de zorgverzekeraar stoppen met roken.
 2. Auto: milieuvriendelijke auto's kunt u beter in 2011 kopen en andere auto's in 2010. Het voordeel zit hem in de BPM-verschillen.
 3. Aankopen: om uw box 3 vermogen te verlagen, kunt u de inrichting van uw huis, kunst, boten, auto's, etc. beter in 2010 kopen dan in 2011. Bij € 5.000 bespaart u € 90. Niet veel, maar toch. In 2010 is het voordeel groter omdat u vanaf 2011 box 3 belasting moet betalen over uw vermogen per 1 januari 2011. U verdient derhalve geen 1,2% maar 1,8% (1,2% over 2011 en 50% van 1,2% over 2010).

Slim aangifte doen

Sommige mensen krijgen geen blauwe enveloppe en doen dan ook geen aangifte. Veel mensen laten hierbij voordelen liggen en da's jammer. In de volgende gevallen kunt u eens nagaan of u wellicht toch aangifte zou moeten doen. U kunt via de site van de Belastingdienst een programma downloaden waarmee u simpel kunt berekenen of u geld terugkrijgt.

 1. Studie: u bent klaar met studeren en u gaat werken. Omdat u niet het gehele jaar heeft gewerkt en wellicht studiekosten kunt aftrekken, krijgt u belasting terug.
 2. Alleenstaande ouder: als u alleenstaand bent en kinderen opvoedt, heeft u recht op alleenstaande ouderkorting of zelfs aanvullende alleenstaande ouderkorting.
 3. Kinderen: als uw kind jonger is dan 12 jaar, heeft u recht op combinatiekorting.
 4. Kosten: als u voor eigen rekening ziektekosten, studiekosten, giften heeft voldaan, kunt u deze wellicht aftrekken.
 5. Kind en kosten: als uw kind geen recht heeft op studiefinanciering en / of kinderbijslag, kunt u wellicht kosten (forfaitair) aftrekken, dit is afhankelijk van uw bijdrage en het inkomen van uw kind.


Eindejaarstips 2010 privé

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte