Eindejaarstips 2014 DGA

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
22-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Eindejaarstips 2014 DGA

Dividenduitkering in 2014

In 2014 is dividend uitkeren iets gunstiger dan in 2015, het tarief in 2014 is namelijk 22% i.p.v. 25%. Dit geldt tot een belastbaar inkomen van € 250.000 uit aanmerkelijk belang, bij fiscaal partner zelfs het dubbele. Dit betekent dat u maximaal 3% van € 500.000 kunt besparen, dat is dus maximaal € 15.000.  

Bereken de werkkostenregeling

Vanaf 2015 moet uw bedrijf over naar de werkkostenregeling. Bereken in overleg met uw fiscaal jurist of de werkkostenregeling voor uw bedrijf zinvol is. Richt uw administratie alvast in. Lees hier meer over de werkkostenregeling.

Renseigneringsplicht hypotheek bij eigen B.V.

In 2014 moet u een lening met uw eigen B.V. voor uw eigen woning specifiek opgeven bij de Belastingdienst. De rente is alleen nog aftrekbaar als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De regeling geldt niet voor reeds bestaande hypotheken waarop niet hoeft te worden afgelost (oude hypotheken).

Hypotheek oversluiten naar B.V.

Steeds meer DGA's sluiten hun hypotheek bij de bank over naar hun eigen B.V. Voordeel is dat u de rente aan uzelf voldoet en de B.V. over zijn geld een redelijk rendement maakt. Binnen bepaalde marges kunt u ook nog "spelen" met de hoogte van de rente en andere voorwaarden.

Pensioen B.V. met problemen

Als uw pensioen B.V. een slechte dekkingsgraad heeft, dan kunt u problemen krijgen met de Belastingdienst. Hier wordt sinds 2014 scherper op gelet. Bij een slechte dekkingsgraad (bijvoorbeeld pensioen B.V. met slechte beleggingen of vorderingen op de DGA) kan de Belastingdienst stellen dat er sprake is van afzien van pensioen, dit met vele nadelige fiscale gevolgen van dien.

Verliezen verdampen

Een verlies in 2014 is in beginsel alleen verrekenbaar met een winst uit 2013 (carry-back) en de winsten in 2015 tot en met 2023. Lukt dit niet, dan zijn de verliezen weg (geen fiscaal voordeel). Kijk even of u de verliezen binnen fiscale grenzen kunt sturen door bijvoorbeeld voorzieningen te laten vrijvallen, voorraden anders te waarderen, minder af te schrijven, etc.

De verliezen uit 2005 komen per eind 2014 te vervallen !

Hypotheek DGA bij eigen B.V.

Er is geld in uw bedrijf (de holding) en u hebt als DGA een lening bij een bank. Uw B.V. kan deze hypotheek (soms in fasen) overnemen waardoor u rente aan uw eigen B.V. zult moeten betalen. Dit kan fiscaal erg voordelig zijn. Sinds kort moet u de Belastingdienst wel op de hoogte brengen bij een dergelijke hypotheek via de eigen B.V. Deze regel geldt niet als u nog niet hoeft af te lossen op de hypotheek (oude hypotheken).

Voorlopige verliesverrekening

Als u in 2013 verlies heeft gemaakt en nu de aangifte vennootschapsbelasting 2013 zou indienen, dan kunt u de inspecteur vragen om alvast 80% van het verlies te verrekenen met de winst uit 2012. Hiermee krijgt u sneller geld terug (liquiditeitsvoordeel).

Belastingschulden

Als u gebruik maakt van een betalingsregeling met de Belastingdienst, dan moet u invorderingsrente betalen. Deze rente is op 1 april 2014 verhoogd van 3% naar 4%, niet spannend maar wel goed om te weten.

Stamrecht opnemen

Heeft u een stamrecht in uw B.V. ondergebracht, dan kunt u dit stamrecht in 2014 nog gunstig ineens opnemen (heffing over 80% van het vermogen). U hoeft geen boete of revisierente te betalen. U bent niet verplicht om het stamrecht op te nemen.

Pensioen B.V. met problemen

Het komt steeds vaker voor dat een pensioen B.V. in zwaar weer zit, het pensioen kan niet of zeer lastig worden betaald. Als er sprake is van een onderdekking (dekkingsgraad minder dan 75%) door ondernemingsverliezen of beleggingsverliezen, dan mag het pensioen (eenmalig) deels worden afgewaardeerd. De voorwaarden zijn bijzonder streng en advisering is nodig. Als de dekkingsproblemen zijn ontstaan door dividenduitkeringen, bent u veelal kansloos.


Eindejaartips 2014 DGA

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte