De werkkostenregeling scan? Vraag offerte

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
10-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Wat is de werkkostenregeling 2020

Via de werkkostenregeling mag een werkgever in 2020 maximaal 3% van het (fiscale) loon tot EUR 400.000 en daarboven 1,2%  (kolom loonstaat nr. 14) binnen het bedrijf belastingvrij aan zijn werknemers betalen. Over het bedrag dat hierboven wordt uitgekeerd, moet 80% eindheffing worden betaald. Bijzonder is verder nog:

Om kosten onder de werkkostenregeling te kunnen scharen, moeten zij als eindheffingsloon worden aangewezen. Dit kan door de kosten te boeken op aparte grootboekkaarten. Toch is het verstandig daarnaast nog een zogenoemd aanwijsdocument op te stellen. In dit document wordt vermeld welke kosten (geheel of gedeeltelijk) als eindheffingsloon worden aangewezen.

De regeling voor de werkkostenregeling geldt voor:

 1. Maaltijden in de kantine en op kantoor.
 2. Kerstpakketten.
 3. Parkeergelden (vergoeding boven € 0,19).
 4. Internet thuis (mits tenminste 10% zakelijk gebruik).
 5. Fiets, scooter en dergelijke.
 6. Personeelsactiviteiten.
 7. Persoonlijke verzorging.
 8. Producten uit eigen bedrijf.
 9. Korting producten eigen bedrijf.
 10. Rentevoordeel personeelslening (niet bij hypotheek voor woning).
 11. Maaltijden, verlichting of verwarming bij onregelmatige diensten.
 12. Werkruimte bij werknemer thuis.
 13. Apparatuur voor thuis.
 14. Fitness.
 15. Werkkleding (die mee naar huis gaat en buiten werktijd kan worden gedragen).
 16. Bedrijfsfitness.

Ook zo blij met uw accountant ? Vraag offerte

Zaken die op nul euro worden gewaardeerd voor de werkkostenregeling

Deze kosten mag u als werkgever betalen, zonder dat dit invloed heeft op de werkkostenregeling. De kosten worden voor de werkkostenregeling op nihil gewaardeerd (loon in natura):

 1. Arbo-voorzieningen op de werkplek.
 2. Computer, bureau, fitness, gereedschappen, vaste telefoon, op de werkplek.
 3. Vakliteratuur op het werk.
 4. Consumpties (geen eten) tijdens werktijd.
 5. Renteloze lening aan werknemer waarvoor een (elektrische) fiets, (elektrische) scooter wordt gekocht die voor het woon- / werkverkeer wordt gebruikt.
 6. Inrichting werkplek buiten de eigen woning.
 7. Mobiele telefoon (ook Blackberry, iPhone, etc., mits 10% zakelijk gebruik).
 8. OV-kaarten en voordeelurenkaart.
 9. Laptop (mits 90% of meer zakelijk) die thuis wordt gebruikt.
 10. Echte werkkleding (uniform of kleding met een logo van 70 vierkante centimeter).


Daarnaast zijn er nog algemene vrijgestelde loonbestanddelen, hierbij kunt u denken aan:

 1. Pensioenaanspraken.
 2. Eenmalige uitkeringen bij ontslag.
 3. Verlof.
 4. Sociale verzekeringen.
 5. Uitkeringen uit fondsen.
 6. Uitkeringen bij schade of verlies van persoonlijke zaken.
 7. Uitkeringen bij overlijden.
 8. Diensttijduitkeringen bij 25 of 40 jaar.
 9. Verstrekkingen aan derden (kerstpakket, etc.).

Gerichte vrijstellingen voor de werkkostenregeling

Deze vergoedingen mag u als werkgever betalen, zonder dat dit invloed heeft op de werkkostenregeling:

 1. Kilometervergoeding ad € 0,19 per kilometer (voor auto, scooter, (elektrische) fiets).
 2. Zakenreis en tijdelijke verblijfkosten (maaltijden en overnachtingen tijdens zakelijke reis).
 3. Cursussen, congressen en seminars (van belang voor werk / functie).
 4. Studie- en opleidingskosten.
 5. Outplacementkosten.
 6. Eten buiten werktijd (overuren, koopavonden en dienstreizen).
 7. Verhuiskosten in het kader van een dienstbetrekking.
 8. Extraterritoriale kosten.
 9. Kosten inschrijving in beroepsregister.

Waarvoor geldt de werkkostenregeling niet?

 1. Voordelen die buiten de dienstbetrekking staan: loon is al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten, als er een andere reden is dat de werknemer een voordeel krijgt, is dit geen loon. Voorbeeld: een fruitmand voor uw werknemer omdat deze ziek is. Dit doet de werkgever uit medeleven, sympathie, etc.
 2. Verschotten (intermediaire vergoedingen): zaken die uw werknemer voor de werkgever heeft betaald en die als zakelijk kunnen worden aangemerkt of op de balans van het bedrijf komen te staan. Voorbeeld: secretaresse betaalt kantoorbenodigdheden uit eigen zak en declareert de kosten, werknemer gaat eten met een klant en voldoet de rekening, werknemer tankt met auto van de zaak voor eigen rekening, etc.
 3. Vrijgesteld loon: het kan hierbij gaan om vrijgestelde aanspraken (zoals pensioen of een arbeidsongeschiktheidsuitkering) of vrijgestelde uitkeringen (diensttijduitkeringen, vergoeding schade persoonlijke zaken, uitkeringen personeelsfonds, etc.).
 4. Verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage heeft betaald.
 5. Aanschafkosten van zaken die tot het vermogen van de werkgever behoren (kantoorartikelen, computers, auto van de zaak, etc.).
 6. Kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering (en dus niet op functioneren van de werknemer). Hierbij kunt u denken aan lunchen met de klant, relatiegeschenken, representatiekosten, etc.

Welke vergoedingen vallen nog wel onder de werkkostenregeling?

Er moet onderscheid gemaakt worden  tussen:

 1. Intermediaire kosten.
 2. Gericht vrijgestelde vergoedingen.
 3. Werkplekvoorzieningen.
 4. Overige voordelen en vergoedingen (en verstrekkingen).

Ad 1 - Intermediaire kosten

Hierbij kunt u denken aan zaken die tot het vermogen van de werkgever blijven behoren (auto van de zaak, computer, etc.) en kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering van de werkgever (eten met klant en relatiegeschenk voor de klant). Vele kosten zitten op het grensvlak, zoals een personeelsfeest (valt wel onder de werkkostenregeling).

Ad 2 - Gericht vrijgestelde vergoedingen

Dit zijn door de werkgever specifiek genoemde kosten. U moet hiervoor wel een specifieke administratie bijhouden. Zie voor een opstelling hierboven.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte