Is fiscaal procederen zinvol?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Is fiscaal procederen zinvol?

Samen met uw fiscaal jurist of belastingadviseur moet u zich afvragen of het in uw situatie verstandig is om te procederen. Het uit emotie of principe procederen is meestal niet verstandig. Ook het gevoel om onrechtvaardig te zijn behandeld mag geen basis zijn, dit zie ik in mijn praktijk nog te vaak. Het gaat om de ratio, kunt u winnen of niet? Beoordeel in een gesprek met uw fiscaal jurist of de huidige wetgeving, het beleid, de totstandkoming van wetgeving, jurisprudentie, etc. duidelijkheid geeft over de kansen.

Wanneer is procederen verstandig?

Procederen kan om meerdere redenen zinvol zijn. Hierbij enkele voorbeelden uit mijn praktijk:

  1. Duidelijkheid: de wet of besluiten zijn niet altijd duidelijk. Voor uw specifieke situatie is er niet altijd direct duidelijkheid. De duidelijkheid kan worden gevonden in de totstandkoming van de wetgeving of jurisprudentie (uitspraken van rechters). Op basis van deze informatie moeten uw feiten dan zo worden ingevuld, dat de duidelijkheid er komt. De rechter zal vervolgens de feiten plaatsen in het licht van de wetgeving (op dat moment) en de jurisprudentie hierover.
  2. De feiten: steeds vaker zie ik dat de Belastingdienst en de klant het niet eens zijn over de feiten, of dat feiten anders worden beschreven. Een rechter zal op basis van de neergelegde feiten het recht moeten toepassen. De inspecteur kan de feiten weerleggen, maar moet dan wel met een goed verhaal komen.
  3. Beleid en gevoel: de Belastingdienst (de inspecteur) zal (te) vaak handelen op basis van zijn gevoel of het beleid van de Belastingdienst of het ministerie van Financiën. Beleid is echter iets anders dan de wet: beleid is de mening van "iemand". De vraag moet altijd zijn: wat zegt de wet, de jurisprudentie, en ook: wat zegt Europese wetgeving? De rechter zal dit moeten toetsen en dus niet de mening van het ministerie of de Belastingdienst.
  4. Toetsen wetgeving: een rechter zal nooit de rechtmatigheid van een wet toetsen, de rechter mag de wet enkel toepassen (ook al is deze in zijn ogen niet rechtvaardig). De klant / belastingplichtige mag wel stellen dat de Nederlandse wetgeving in strijd is met de Europese wetgeving. De Nederlandse rechter kan dan beslissen om de Nederlandse wetgeving voor te leggen aan de Europese rechter. Dit duurt wel lang, maar kan uiterst nuttig zijn.
  5. Boete omlaag: in veel procedures wordt de boete verlaagd. Soms zal dit gebeuren doordat de procedure te lang duurt of doordat de fundering voor een boete ontbreekt.

Is fiscaal procederen zinvol

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte