De fiscale procedure

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

De fiscale procedure

Soms komt u of uw accountant niet tot overeenstemming met de Belastingdienst. U ontvangt een aanslag waar u niet blij mee bent.

Bezwaarfase belastingen

Binnen 6 weken nadat u de aanslag heeft ontvangen, moet u in bezwaar komen. Voor de inhoud van dit bezwaarschrift moeten diverse onderdelen worden beoordeeld. Het is van belang dat u in deze fase een deskundige gaat raadplegen, hij kan u vertellen wat uw kansen zijn. Een voorbeeld bezwaarschrift treft u hier aan. In de bezwaarfase moet u de volgende zaken beoordelen:

  • Waar bent u het niet mee eens?
  • Is de aanslag tijdig?
  • Mag er überhaubt een aanslag worden opgelegd?
  • Zijn er uitspraken van rechters over vergelijkbare situaties?
  • Wat zegt de wet over uw situatie?
  • Is de opgelegde boete tijdig en juist?

Als de discussie vastloopt of niet succesvol wordt opgelost, kunt u naar de rechter stappen.

Beroepsfase belastingen

Een beroepsprocedure zal altijd plaatsvinden bij de rechter. Ook voor uw beroep moet u binnen 6 weken reageren.  In deze fase is het van belang om een specialist in te schakelen, hij moet samen met u beoordelen of een procedure zinvol is en succesvol kan worden afgesloten. Een beroepsprocedure kost bij een specialist zomaar € 5.000. Het belang moet dus worden afgewogen tegen de kosten. Strikt formeel mag u een fiscale procedure zelf voeren. Dit kan uw kosten beperken, maar het kan u ontbreken aan voldoende kennis. Diverse kantoren hebben ruime ervaring met procederen, vraag of deze ervaring aanwezig is. 


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>

Belastingaangifte