DGA - alimentatie en winst

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

DGA - alimentatie en winst

De discussie bij een DGA over de alimentatie is in mijn praktijk van alle dag. Vragen uit de praktijk zijn dan:

  • Moet de winst worden meegenomen?
  • Wat te doen met het verschil tussen management fee en salaris?
  • Wat te doen met opgepotte winsten (algemene reserve)?
  • Moeten opnamen uit de rekening-courant als inkomen worden gezien?

Contactpersoon

Voor vragen of opmerkingen kunt u zonder verdere kosten een mail sturen aan de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed.

Toelichting DGA en alimentatie

De hoogte van alimentatie wordt bepaald door de laagste te kiezen van de draagkracht (wat kan er worden betaald) en de behoefte (wat heeft de ex nodig om van te leven). Bij een DGA wordt eerst gekeken naar zijn salaris volgens de jaaropgave of de laatste loonstrook. Een DGA is ook gerechtigd tot de winst en veelal moet ook een deel van de winst worden meegenomen als salaris. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met:

  • belastingdruk op de winstuitkering (box 1 of box 2 heffing);
  • kan de DGA winst laten uitkeren (heeft hij de meerderheid van de aandelen)?;
  • komt de B.V. in gevaar als er winst wordt uitgekeerd?;
  • welk salaris vindt de Belastingdienst acceptabel (diverse uitspraken van de Hoge Raad)?

Het gaat bij bovenstaande niet om hetgeen daadwerkelijk wordt uitgekeerd, maar om de winst die kan worden uitgekeerd. Er wordt hierbij gekeken naar de winst van de afgelopen vijf jaar en de winst van het lopende jaar. Ook de opgepotte winsten kunnen hierbij een rol spelen. De continuïteit van de B.V. en de zeggenschap van de DGA spelen bij de beoordeling een belangrijke rol.

Let op

Het huwelijksvermogensrecht is in 2012 aangepast, voor ondernemers en DGA's kan dit onbedoelde en vervelende gevolgen hebben.Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte