Terugkeer uit de BV overwegen?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

DGA ziek of arbeidsongeschikt

Als een DGA ziek is, krijgt hij van de overheid of verzekeraar geen geld, tenzij hij een verzekering heeft afgesloten.

DGA en ziekte

Als een DGA ziek wordt, gelden de normale regels voor een werknemer. Voor loondoorbetaling is hij aangewezen op zijn werkgever. De meeste verzekeraars staan echter niet toe dat een DGA met meer dan 50% van de aandelen deelneemt in een ziekengeldverzekering. Verzekeraars zien een DGA dan als zelfstandig ondernemer.

DGA en arbeidsongeschiktheid

De DGA kan voor een mogelijke ziekte het beste een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. De DGA kan niet terugvallen op een wettelijke overheidsregeling. De DGA kan de looptijd en uitkering zelf bepalen. De verzekering moet beroepsarbeidsongeschiktheid verzekeren en mag best pas na 1 jaar ingaan, dan krijgt u immers geld als u echt ziek bent. De B.V. moet dan wel voldoende geld hebben om de DGA het eerste jaar geld te lenen of een dividenduitkering toe te kennen. De verzekering kan op 2 manieren worden afgesloten:

 1. AOV in privé;
 2. AOV in de B.V.

DGA met AOV in privé

Als de DGA een arbeidsongeschiktheidsverzekering in privé afsluit, staat daar meestal een inkomenscompensatie (bijvoorbeeld gedurende de wachttijd of duurzaam) tegenover. Er zijn meerdere mogelijkheden:

 1. extra salaris (maximaal 49%);
 2. lenen (0% en uiteindelijk tenminste 26,9%);
 3. dividenduitkering (26,9%).

Zakelijk handelen is hierbij wel van belang, overleg hiervoor met een fiscaal jurist. Voordeel van het in privé afsluiten van een AOV is, dat de betaalde premies meestal tegen een hoger tarief aftrekbaar zijn. Bij een faillissement of beslaglegging loopt de DGA niet het risico dat zijn uitkering in gevaar komt.

Fiscale scan voor DGA en zijn BV?

DGA met AOV in B.V.

Bij het afsluiten van de AOV via de B.V. zijn er 2 mogelijkheden:

 1. B.V. is verzekeringnemer en begunstigde;
 2. B.V. is verzekeringnemer en DGA is begunstigde.

De premies zijn in beide situaties in de B.V. aftrekbaar. De uitkering is uiteindelijk (progressief) belast in privé met inkomstenbelasting. De voordelen om de premie via de B.V. te betalen zijn minder administratieve rompslomp en geen extra premiebetaling in privé. Als de DGA de begunstigde is, dan loopt de (ingegane) verzekering gewoon door bij beslag binnen de B.V. of een faillissement.

Aandachtspunten AOV voor DGA

Als DGA moet u voor uzelf een aantal vragen beantwoorden, deze zijn:

 1. Wie sluit de AOV af (B.V. of privé)?
 2. Welk inkomen heeft u tenminste nodig bij arbeidsongeschiktheid?
 3. Welke periode kunt u overbruggen voordat de uitkering ingaat?
 4. Wilt u een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering?
 5. Wanneer gaat de verzekering in (wachttijd)?
 6. Wilt u het eerste jaar en daarna dezelfde uitkering?


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte