Kinderalimentatie box 3 schuld

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Kinderalimentatie box 3 schuld

Essentie

Volgens ons hoogste rechtscollege (de Hoge Raad) is de onderhoudsverplichting jegens uw kinderen een schuld in box 3, dit evenzo als de partneralimentatie aan uw ex-echtgenoot. In 2012 is de wet aangepast maar in 2015 en 2016 kunt u hiervan nog gebruik maken. Deze aftrek komt in 2017 te vervallen

Rechters

Volgens de Rechtbank (in Breda) werd de belastingplichtige in het gelijk gesteld, zowel de toekomstige partneralimentatie als de toekomstige kinderalimentatie waren schulden in box 3. De partneralimentatie is daarnaast aftrekbaar in box 1. De kinderalimentatie is soms forfaitair aftrekbaar in box 3. De Hoge Raad was het met deze uitspraak eens.

Beoordeling

Volgens de wet zijn schulden die een waarde in het economische verkeer hebben aftrekbaar in box 3. Een belangrijke uitzondering hierop is de eigenwoningschuld (voor aankoop, verbouwing, etc.), deze wordt opgenomen in box 1. Er is in de wet geen uitzondering gemaakt voor schulden binnen de familie of schulden die samenhangen met periodieke uitkeringen. De advocaat generaal (adviseur Hoge Raad) had de Hoge Raad geadviseerd om negatief te beslissen (reden: onder de wetgeving tot 2001 was de schuld ook niet aftrekbaar, de wetgever heeft geen wijziging per 2001 voor ogen gehad). Meestal volgt de Hoge Raad de advocaat generaal. In dit geval is de Hoge Raad eigenwijs en wordt uitgegaan van de tekst van de wet, en dat is juist.

Gevolgen

De wet Inkomstenbelasting is aangepast per 31 december 2009. Alimentatieverplichtingen aan een voormalig echtgenoot zijn niet meer op te voeren als schuld in box 3. Dit geldt echter niet voor de kinderalimentatie, gevolg de wet hiervoor is in 2012 aangepast. Door een wetswijziging in 2015 is het echter weer mogelijk om de schuld in 2015 en 2016 af te trekken in box 3. 

Bron

Hoge Raad 11-02-2011, nr. 10/00367. 
Rechtbank Breda 11-12-2009, nr. AWB 08/5017.


Meer weten van kinderalimentatie box 3 schuld

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte