Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
10 + 4 =

Emigratie

Veel mensen emigreren vanuit Nederland naar Frankrijk, Spanje, Duitsland, Zwitserland, Portugal of Aziatische landen. Per jaar emigreren ruim 100.000 mensen naar het buitenland. Er zijn kantoren die zich hierin hebben gespecialiseerd, een voorbeeld hiervan is Belastingtip BV . Een uitdaging zoeken of gewoon lekker van uw pensioen genieten in een warm land met minder regels. Als bijkomend voorbeeld houdt u ook meer geld over van uw bruto inkomen omdat in vele landen de belastingdruk lager is.

Algemeen

Meestal moet u belasting betalen in het land waar u woont. Uw nationaliteit doet er dan niet zoveel toe. Dit is anders bij inwoners van de Verenigde Staten, voor deze inwoners wordt de belasting aangesloten bij de nationaliteit. Als u in een ander land woont, moet u in Nederland nog wel belasting betalen over uw woning of vakantiewoning. Soms kan dubbele belastingheffing ontstaan en meestal wordt dit voorkomen door een belastingverdrag. Nederland heeft met ruim 80 landen verdragen gesloten. Bij emigratie moet u een emigratieaangifte invullen en veelal krijgt u een conserverende aanslag. Dit is een aanslag die niet betaald hoeft te worden, tenzij u zich niet aan bepaalde spelregels houdt.

Belastingheffing en emigratie

  1. Loon: wordt veelal belast in het werkland. Als u in Duitsland of België een goedkope woning gaat bewonen, blijft uw salaris in Nederland gewoon belast. Het woonland mag over de inkomsten heffen, maar het verdrag zal veelal anders bepalen.
  2. Pensioen: pensioen is veelal belast in het woonland, tenzij het een ambtenarenpensioen betreft. Veelal krijgt u over (toekomstige) pensioenuitkeringen een conserverende aanslag opgelegd, dit is eigenlijk bedoeld om afkoop en manipulatie te voorkomen.
  3. Onroerende zaken: stenen zijn belast in het land waar de stenen liggen. Als u na emigratie een woning in Nederland heeft aangehouden, zijn de inkomsten hieruit in Nederland belast (box 3). Soms wil het woonland ook heffen, edoch dan wordt de Nederlandse belasting hierop in mindering gebracht. Er wordt dan dus bij geheven tot het tarief in uw woonland, het voordeel van de lage heffing in box 3 geniet u dan dus niet.
  4. Beleggen en sparen: inkomen uit beleggen en sparen (dividend, rente, etc.) wordt veelal belast in het woonland. Het bronland zal veelal ook heffen. Nederland zal veelal 15% dividendbelasting inhouden op uitgekeerde dividenden. De Nederlandse heffing kunt u veelal verrekenen in uw woonland.
  5. Soorten belastingen: in het buitenland loopt u soms aan tegen belastingen die wij in Nederland niet kennen. Hierbij moet u denken aan vermogensbelasting, belasting bij verkoop van uw (vakantie)woning, belasting op winst bij verkoop van beleggingen, belastingen op provinciaal en gemeentelijk niveau, belastingen geheven door kerken, etc.


meer informatie over Emigratie

Samengevat:

>
>
>