Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
7 + 3 =

Emigratie stamrecht B.V.

U wordt ontslagen en krijgt nog een zak met geld mee. Nadat u de financiële tegemoetkoming heeft ontvangen, moet u gaan beoordelen hoe u deze gaat gebruiken. Er zijn meerdere mogelijkheden:

  1. direct afrekenen;
  2. afstorten bij verzekeraar;
  3. bancaire lijfrente;
  4. stamrecht B.V.

Meestal is ad 3 financieel het voordeligst. Bij een emigratie is het meestal verstandig om voor een stamrecht B.V. te kiezen. U kunt het geld deels gebruiken voor de aankoop van de woning in het buitenland en tevens wordt de heffing over het stamrecht toegewezen aan uw nieuwe woonland. De heffing aldaar kan soms beperkt of nihil zijn, bijvoorbeeld in Spanje, Malta of Portugal.

Emigratie en stamrecht

De periodieke uitkering is soms belast in het woonland. Welk land mag heffen, staat opgenomen in het belastingverdrag met dit land. Stamrecht wordt gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking. In vele verdragen heeft Nederland het heffingsrecht. Dit is anders als een deel van het stamrecht betrekking heeft op gemist pensioen. Voor dit deel mag het buitenland heffen. Dit kan een belastingbesparing opleveren als het buitenland een lager belastingtarief zou heffen.

Raadpleeg een adviseur omdat dit werk is voor specialisten. Vaak is het maken van een afspraak met de Belastingdienst wenselijk. Maak een afspraak met één van onze adviseurs.


meer informatie over Emigratie stamrecht B.V.

Samengevat:

>
>
>
>