Exitheffing bedrijven

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Exitheffing bedrijven

Als een B.V. (een rechtspersoon) haar woonplaats wijzigt, een vaste inrichting wordt verplaatst of als activa worden ongebracht in een ander land, kan Nederland belastinggeld mislopen. Om dit te voorkomen, kent Nederland een zogenaamde exitheffing. De vennootschap moet over vermogenswinsten belasting betalen zodra deze emigreert. Er moet dus worden afgerekend zodra een vennootschap verhuist van Enschede naar Rome. De vennnootschap hoeft dit niet, als ze wordt verplaatst van Enschede naar Amsterdam. De vraag is dan ook of de exitheffing binnen Europa is toegestaan. De europese rechter heeft begin 2013 bepaald dat de regeling niet is toegestaan, Nederland komt dan met nieuwe wetgeving.

Als u emigreert, moet u dus afrekenen over de meerwaarden binnen uw onderneming. De afrekening moet plaatsvinden via inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De Europese Commissie is van mening dat de exitheffing in strijd is met het gemeenschapsrecht. In 2010 is Nederland verzocht om de wetgeving te wijzigen. De zaak is vervolgens neergelegd bij het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie heeft in 2011 bepaald dat de exitheffing is toegestaan, edoch heeft hierbij wel aangegeven dat er uitstel van betaling moet worden gegeven bij een emigratie.

Er is een nieuw besluit in werking getreden per 23 december 2011. Hierin wordt de mogelijkheid om uitstel van betaling opgenomen. In 2013 komt er nog een wetswijziging.

Nieuw besluit exitheffing

In het besluit worden de voorwaarden neergelegd wanneer er uitstel wordt gegeven. De belangrijkste zijn:

  1. het geldt enkel bij emigratie binnen de EU /  EER;
  2. er mag geen sprake zijn van realisatie (zoals verkoop);
  3. er is invorderingsrente verschuldigd;
  4. er wordt zekerheid gevraagd (voorkeur bankgarantie);
  5. jaarlijks toetsing.

Bron exitheffing

Bron: Ministerie van Financiën, 14-12-2011, nr. BLKB 2011/2477M (gepubliceerd 22-12-2011).

Bron: procedure Hof van Justitie, 21 november 2011 inzake exitheffing.

Brief eerste kamer 4 december 2012


Exitheffing bedrijven

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte