Boedelvolmacht

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
22-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Boedelvolmacht

Als er meerdere erfgenamen zijn, kan het lastig zijn om de nalatenschap af te wikkelen. Voor de afwikkeling is immers elke erfgenaam nodig. In de praktijk is het dan verstandig om 1 of 2 personen aan te wijzen die de nalatenschap afwikkelen. Deze personen krijgen dan een zogenaamde boedelvolmacht.

Een boedelvolmacht is een schriftelijke verklaring waarin de erfgenamen aangeven dat ze 1 persoon (of meer personen) aanwijzen om de nalatenschap af te wikkelen. Deze volmacht wordt in de praktijk meestal aan de notaris gegeven. De notaris zal de personen die een handtekening zetten (de erfgenamen) altijd willen zien of een legalisatie van hun handtekening vragen.

Na ontvangst van de verklaring van aanvaarding van de nalatenschap en de (eventuele) boedelvolmachten kan de notaris de verklaring van erfrecht opstellen.

Omschrijf in de volmacht wat de gevolmachtigde wel en niet mag. Beperk eventueel de bedragen / belangen of de looptijd.


Boedelvolmacht

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte