Estate planning

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
25-11-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Estate planning

Estate planning (Engelse woord voor nalatenschap) kun je omschrijven als het opstellen van een plan, waardoor het vermogen zo goedkoop mogelijk binnen de familie blijft of van generatie op generatie overgaat. Voor overig fiscaal advies over estate planning kunt u ook eens op notaristips.nl kijken.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de uiteindelijke successierechten te beperken. Sinds 2010 is de wetgeving volledig gewijzigd en zijn vele structuren om zeep geholpen.

U heeft geen testament, wat zijn de gevolgen?

Wanneer moet ik een testament opstellen?

Kan ik de koude kant uitsluiten?

Nieuwe wetgeving

De nieuwe wetgeving die in 2010 is ingevoerd, zorgt ervoor dat u uw testament nader onder de loep moet nemen. De volgende testamenten moeten worden besproken met uw fiscaal jurist of notaris:

  1. Ik opa testament.
  2. Vruchtgebruik-testament met turbo bepaling.
  3. Vruchtgebruik-testament via super turbo bepaling.

Wettelijk erfrecht

Sinds 2003 is er een nieuw erfrecht in Nederland. De belangrijkste wijzigingen sinds dat moment zijn:

  1. Positie langstlevende echtgenoot is verbeterd, bij overlijden van de eerst stervende gaan alle bezittingen naar de langstlevende. Kinderen kunnen niet worden aangesproken voor schulden van de overledene. De kinderen krijgen enkel een vordering die gelijk is aan hun erfdeel.
  2. Vorderingen: de vorderingen van de kinderen zijn rentedragend voor zover de rente hoger is dan 6%. Bedraagt de wettelijke rente 7%, dan is de rente derhalve 1% (7 -/- 6). Bij testament kan de vordering renteloos worden gemaakt, ook kan een hogere rente worden toegekend. De vordering is opeisbaar bij overlijden van de langstlevende of bij faillissement. Het kan zijn dat alle geld dan op is. Bij testament kan dit anders worden bepaald, bijvoorbeeld bij hertrouwen of samenwonen.
  3. Kleinkinderen: komt het kind eerder te overlijden, dan treden zijn kinderen voor hem / haar in de plaats.
  4. Legitieme portie: deze bedraagt 50% van het erfdeel. De legitieme portie geeft enkel recht op geld en niet op goederen.
  5. Bedrijfsopvolging: een kind kan soms - als het binnen het bedrijf werkzaam is - bij overlijden het recht hebben om het bedrijf tegen een redelijke prijs over te nemen.
  6. Overlijden: de langstlevende moet direct na het overlijden naar een notaris. Binnen 3 maanden na het overlijden moet eventueel een wettelijke verdeling ongedaan gemaakt worden.

Nadere informatie

Verder informatie kunt u ook vinden op www.estateplanningsjuristen.nl
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>

Belastingaangifte