Ondernemerstestament

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
21-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Ondernemerstestament

Een ondernemer moet een testament opstellen en overwegen om tijdens zijn leven de onderneming al over te dragen aan zijn kinderen (of iemand anders), dit voorkomt een extreme belastingclaim.  Wilt u dit niet, overweeg dan eens een emigratie.

Inleiding ondernemerstestament

Een ondernemer is overdag bezig met zijn bedrijf en hier is hij druk genoeg mee. Een ondernemer is zeker niet bezig met zijn testament of de fiscale gevolgen hiervan. De laatste jaren wordt er echter door collega-ondernemers regelmatig gebruik gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling. Eén ding is zeker, ook een ondernemer gaat een keer dood. Wie gaat uw onderneming runnen als u er niet meer bent?

Als de ondernemer zijn zaken niet goed regelt, dan komen uw nabestaanden voor een probleem te staan. Ze zullen met veel vragen zitten en lastige beslissingen moeten nemen. Ze moeten hierover zelf  beslissingen nemen en in de praktijk komt het dan vaak voor dat er ruzies of conflicten ontstaan. Een aantal vragen die aan de orde moeten komen is:

  • Wie moet uw onderneming gaan runnen?
  • Wie krijgt de aandelen in de B.V.?
  • Is er een goede regeling voor uw partner / echtgenoot?
  • Is er niet teveel erfbelasting verschuldigd?

Het wettelijk erfrecht slecht voor ondernemers

Als u komt te overlijden zonder dat er een testament is opgesteld, zal de wet bepalen wie uw erfgenamen zijn. Sinds 2003 is dit wettelijk erfrecht behoorlijk aangepakt. Bij het achterlaten van een partner / echtgenoot en kinderen wordt uw vermogen toegedeeld aan de langstlevende echtgenoot / partner, de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende echtgenoot (en verder geen geld of vermogen). De kinderen moeten dus wachten op het overlijden van de langstlevende echtgenoot / partner. Als een ander dan de langstlevende echtgenoot / partner de opvolger is van uw bedrijf, dan is er sprake van een groot probleem. Conclusie: als ondernemer moet u tijdens uw leven een testament opstellen en over uw overlijden nadenken.

De langstlevende ongehuwde partner heeft geen rechten bij overlijden van de ondernemer.

De onderneming na overlijden van de ondernemer

De voortzetting van het bedrijf van de ondernemer moet tijdens leven worden besproken en tevens worden vastgelegd in een testament. Het wettelijke erfrecht zal het gehele vermogen doen toekomen aan de langstlevende echtgenoot / partner. De beoogde bedrijfsopvolger staat dan aan de zijlijn en zal naar de kantonrechter moeten stappen om de onderneming te kopen van de langstlevende echtgenoot / partner. De discussie over de voorwaarden en de prijs zal dan beginnen. Dat dit gezeur en ruzies zal opleveren mag duidelijk zijn. Bij de hiervoor omschreven regeling kan geen gebruik worden gemaakt van de erg aantrekkelijke bedrijfsopvolgingsregeling. Via deze route kan de onderneming tegen beperkte erfbelasting (en wellicht box 2 heffing) worden overgedragen aan een bedrijfsopvolger (bijvoorbeeld uw zoon of dochter). De statutaire regels voor de overdracht van aandelen zullen ook nog olie op het familievuur gooien.

De kinderen van de ondernemer

Via de wettelijke verdeling verkrijgen de kinderen dus niet rechtstreeks enig recht op de onderneming. Dit recht kunnen ze via de rechter afdwingen of ze kunnen wachten totdat uw echtgenoot of partner gaat trouwen. Als u de kinderen via een testament de onderneming zou toebedelen, dan komen er ook rechten terecht bij de echtgenoot of partner van uw kinderen. Via een testament kunt u de zogenaamde koude kant uitsluiten, overweeg dit dus ten zeerste. Als u dit heeft opgenomen in uw testament, dan hoeft uw zoon of dochter bij een echtscheiding ook niet af te rekenen met zijn of haar ex-echtgenoot.

De langstlevende echtgenoot en de ondernemer

De wettelijke regeling (alles naar de langstlevende echtgenoot / partner) kent ook een beperking. De kinderen hebben een aantal rechten, zogenaamde wilsrechten. Kinderen kunnen bij het voornemen van uw echtgenoot / partner om opnieuw te gaan trouwen eisen dat bepaalde zaken uit de nalatenschap worden overgedragen aan de kinderen. De langstlevende echtgenoot / partner zal dan wel het vruchtgebruik op deze zaken behouden, hij / zij is echter een deel van zijn of haar rechten kwijt (bijvoorbeeld verkoop is niet mogelijk).

Executeur voor ondernemers

Bij complexe nalatenschappen is het verstandig dat er in een testament een executeur wordt benoemd. De executeur moet iemand zijn die sociaal, financieel en juridisch in staat is om op een juiste wijze uitvoering te geven aan de wensen van de ondernemer en de belangen van zijn of haar onderneming. De rechten en verplichtingen van de executeur moet u in het testament opnemen. Wellicht is het te overwegen om ook een geschillenregeling op te nemen (bij problemen tussen de erfgenamen en de executeur) en tevens iets te zeggen over de vergoeding van de executeur.

Conclusie

Elke ondernemer moet tijdens zijn leven een testament opstellen. Dit is met name van belang voor uw erfgenamen en de continuïteit van uw onderneming. Bespreek tevens tijdens uw leven de mogelijkheden van de bedrijfsopvolgingsregeling en schenken tijdens leven met uw notaris of fiscaal jurist.

Bron

Dit artikel is met plezier geschreven in samenwerking met www.estateplanningsjuristen.nl.


Ondernemerstestament

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte