Tijdelijke verruiming schenkvrijstelling eigen woning

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
28-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Tijdelijke verruiming schenkvrijstelling eigen woning

In de Successiewet is een vrijstelling opgenomen voor schenkingen aan kinderen die het geld gebruiken voor de aankoop van een eigen woning of voor aflossing van de hypotheek op een eigen woning. Deze vrijstelling maakt het mogelijk om ruim € 50.000 belastingvrij te schenken aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud.

Tijdelijke verruiming 2013 en 2017

In de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 geldt een vergaande verruiming van deze vrijstelling. De regeling komt er ook weer in 2017.  Gedurende deze periode mag iedereen aan een ander maximaal € 100.000 belastingvrij schenken, mits de schenking door de ontvanger gebruikt wordt voor:

  • de aankoop van een eigen woning;
  • de verbetering of het onderhoud van een eigen woning;
  • de afkoop van erfpacht van een eigen woning;
  • de aflossing van de eigenwoningschuld (hypotheek);
  • de aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning (alleen voor schenkingen gedaan na 29 oktober 2013).
  • Er mag ook een woning met de waarde van € 100.000 geschonken worden, die na de schenking de eigen woning wordt van de ontvanger.
  • Als er door een kind al eerder gebruik gemaakt is van de reguliere vrijstelling, dan komt die al eerder gebruikte vrijstelling in mindering op de vrijstelling van € 100.000.

Voorwaarden

De schenking dient schriftelijk vastgelegd te worden. Hierin dient o.a. vermeld te worden dat:

  • de schenking in zijn geheel gebruikt wordt voor de hierboven genoemde bestedingsdoelen; en dat
  • in geval van verbetering of onderhoud van de eigen woning, het ontvangen bedrag binnen drie jaar volledig daaraan besteed dient te zijn.

Aangifte schenkbelasting

Van een dergelijke schenking moet verplicht aangifte schenkbelasting worden gedaan. In deze aangifte moet een beroep gedaan worden op deze vrijstelling.


Meer weten van verruimde schenkvrijstelling eigen woning

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte