Pensioen B.V. en fiscus

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
11-05-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Pensioen B.V. en fiscus

Als directeur grootaandeelhouder (DGA) mag u uw pensioen onderbrengen bij een eigen B.V. U mag 2% van uw salaris gedurende 35 jaar reserveren voor een pensioen van uiteindelijk 70% van uw salaris (rekening houdende met AOW-uitkering). Het pensioen wordt belastingvrij in een B.V. opgebouwd. Bij een salarisstijging mag de hiermee samenhangende pensioenlast (voorliggende periode) ineens ten laste van de winst van de B.V. worden gebracht (backservice). U hoeft dus niet het geld over te maken aan een verzekeringsmaatschappij omdat u aan uw eigen B.V. de premie voldoet, het geld mag u binnen uw bedrijf blijven gebruiken. In het kort zijn er diverse voordelen:

  • Aftrekpost voor de Vennootschapsbelasting, terwijl er geen geld de B.V. verlaat.
  • Bij overlijden vóór de pensioendatum blijft het geld in de B.V. en bent u het niet kwijt.
  • Kostenopslag en winst van de verzekeraar blijft bij u (de B.V.).

Risico pensioen in eigen beheer

Het risico dat u geen geld spaart, en dat er hierdoor geen geld beschikbaar is als u met pensioen gaat, kunt u apart verzekeren. Het pensioengeld wordt binnen het bedrijf gebruikt. Meestal wordt het bedrijf uiteindelijk verkocht en is dit geld bestemd voor uw pensioen. Gaat het bedrijf failliet, is de verkoopopbrengst te laag of als het bedrijf niet wordt verkocht, kan er een probleem ontstaan. Als u ongeveer € 25.000 bruto aan pensioen nodig zou hebben, moet u (naast uw AOW) minimaal € 350.000 reserveren. Brengt uw onderneming dit geld op?

Aparte pensioen B.V.

U kunt het beste uw geld sparen in een aparte B.V. (of in uw holding). Het belangrijkste voordeel hiervan is dat het pensioen niet is ondergebracht in de B.V. waar het bedrijf in wordt uitgeoefend. De risico's worden dus gespreid. In de praktijk wordt het pensioenkapitaal niet daadwerkelijk op een bankrekening gespaard, maar uitgeleend aan de werkmaatschappij, hierdoor is van risicobeperking geen sprake. Soms is het beter om uw pensioen niet in de holding onder te brengen, maar in een aparte pensioen B.V. Bij een faillissement van uw werk B.V. stellen curatoren vaak de bestuurder (de holding) aansprakelijk. Een aparte pensioen B.V. kan dan uitkomst bieden. Het is niet verstandig om de pensioen B.V. onder te brengen in de fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting. Reden hiervoor is dat bij een faillissement de Belastingdienst de pensioen B.V. eerder en eenvoudiger aansprakelijk kan stellen.

Belastingtip emigratie DGA

Bij emigratie van de DGA is het pensioen vaak belast in het nieuwe woonland van de DGA. Soms is de heffing over dit pensioen in het woonland beperkt of zelfs nihil. De pensioen B.V. moet bij emigratie - op dit moment - nog in Nederland achterblijven. Dit is eenvoudig te realiseren door het bestuur van de pensioen B.V. over te dragen aan iemand die in Nederland woont.

Belastingtip middelloon

U mag 2% van uw salaris reserveren voor uw pensioen. Als u een beperkte salarisstijging in de toekomst verwacht, kunt u overwegen om te kiezen voor een middelloonsysteem of een beschikbaarpremiesysteem. U mag dan namelijk 2,25% opbouwen.

Belastingtip pensioenstichting

Als de DGA vóór zijn pensioen komt te overlijden, heeft de B.V. een zak met geld waarvoor geen verplichting meer bestaat. De waardestijging van de aandelen in de pensioen B.V. is voor het successierecht een (fictieve) verkrijging. Daarnaast moet er belasting worden betaald over de zogenaamde contraverzekering (verzekering op risico van vroegtijdig overlijden afdekken), dit valt onder de TBS-regeling. Beide heffingen kunt u vermijden of beperken via een aparte pensioenstichting.

Belastingtip pensioen B.V. en BTW

Een pensioen B.V. verricht geen belaste prestaties voor de BTW. De in rekening gebrachte BTW mag dus door de pensioen B.V. niet worden verrekend. Beperk dus de kosten in de pensioen B.V., met name de accountantskosten.

Risico geld opnemen uit pensioen B.V.

Als u geld opneemt uit uw pensioen B.V., kan de Belastingdienst stellen dat het geld niet beschikbaar is in de pensioen B.V., en dat hierdoor sprake is van afkoop van uw pensioen. De Belastingdienst zal dan het volledige pensioen belasten tegen het progressieve tarief in de Inkomstenbelasting. Het Gerechtshof in Den Bosch heeft dit nog eens bepaald in een uitspraak op 18 februari 2011, de Rechtbank in Breda heeft op 19 oktober 2009 hetzelfde bepaald. In deze zaak had een DGA een schuld aan de B.V. van € 300.000 en bedroeg de pensioenreserve € 700.000. In de pensioen B.V. was beperkt geld beschikbaar. De rechter was van mening dat er sprake is van afkoop van het pensioen. Deze uitspraak was anders geweest als de DGA een leningsovereenkomst had opgesteld en er zekerheden waren gesteld. Een deskundige adviseur had de schade dus weten te beperken.


Meer weten van pensioen b.v. en fiscus

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte