Navorderingsaanslag en dossierinzage

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Navorderingsaanslag en dossierinzage

Een belastingplichtige heeft het recht zijn dossier bij de Belastingdienst te bekijken. Er wordt aan een belastingplichtige een navorderingsaanslag opgelegd (i.v.m. verzwegen inkomen). De inspecteur kan geen stukken overleggen op grond waarvan de aanslag wordt opgelegd. Gevolg: aanslag gaat de prullenbak in.

Procedure navorderingsaanslag en ontbreken informatie

In een procedure bij de Rechtbank Zeeland - West Brabant en in Hoger Beroep bij het Gerechtshof 's Hertogenbosch (d.d. 7 augustus 2014) komt het volgende aan de orde:

  • De heer X geniet inkomsten (ruim € 14.000) als gastouder (voor opvang kleinkinderen).
  • X geeft deze inkomsten niet op in zijn aangifte inkomstenbelasting.
  • De zoon van X vraagt kinderopvangtoeslag aan (hierin geeft hij de informatie van zijn vader als gastouder op).
  • De inspecteur stelt (op grond van formulier van de zoon) dat de vader inkomsten als gastouder heeft genoten.
  • De inspecteur legt een navorderingsaanslag op (met vergrijpboete van 25%).
  • De inspecteur stelt: informatie komt uit bestand van landelijk toezichtorgaan, echter dit bestand wordt niet verstrekt.
  • De Rechtbank stelt: vernietigen aanslag, "geen bewijs dat inkomen is genoten".
  • Het Gerechtshof stelt (in hoger beroep): vernietigen aanslag, "geen bewijs dat inkomen is genoten".

Bron onterecht navorderen wegen ontbreken bewijs

Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 7 augustus 2014 ECLI NL GHSHE 2014 2705.


Meer weten van navorderingsaanslag en dossierinzage

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte