Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
0 + 8 =

Navorderingsaanslag en dossierinzage

Een belastingplichtige heeft het recht zijn dossier bij de Belastingdienst te bekijken. Er wordt aan een belastingplichtige een navorderingsaanslag opgelegd (i.v.m. verzwegen inkomen). De inspecteur kan geen stukken overleggen op grond waarvan de aanslag wordt opgelegd. Gevolg: aanslag gaat de prullenbak in.

Procedure navorderingsaanslag en ontbreken informatie

In een procedure bij de Rechtbank Zeeland - West Brabant en in Hoger Beroep bij het Gerechtshof 's Hertogenbosch (d.d. 7 augustus 2014) komt het volgende aan de orde:

  • De heer X geniet inkomsten (ruim € 14.000) als gastouder (voor opvang kleinkinderen).
  • X geeft deze inkomsten niet op in zijn aangifte inkomstenbelasting.
  • De zoon van X vraagt kinderopvangtoeslag aan (hierin geeft hij de informatie van zijn vader als gastouder op).
  • De inspecteur stelt (op grond van formulier van de zoon) dat de vader inkomsten als gastouder heeft genoten.
  • De inspecteur legt een navorderingsaanslag op (met vergrijpboete van 25%).
  • De inspecteur stelt: informatie komt uit bestand van landelijk toezichtorgaan, echter dit bestand wordt niet verstrekt.
  • De Rechtbank stelt: vernietigen aanslag, "geen bewijs dat inkomen is genoten".
  • Het Gerechtshof stelt (in hoger beroep): vernietigen aanslag, "geen bewijs dat inkomen is genoten".

Bron onterecht navorderen wegen ontbreken bewijs

Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 7 augustus 2014 ECLI NL GHSHE 2014 2705.


meer informatie over Navorderingsaanslag en dossierinzage

Samengevat:

>
>
>
>