Formeel belastingrecht

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
29-12-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Formeel belastingrecht

Als u het niet eens bent met de Belastingdienst, kunt u in bezwaar of beroep komen. Voor de formele kant zijn er met name de algemene wet bestuursrecht (AWB) en de algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). De AWB gaat met name over de rechtsbescherming van u, en de AWR over de rechten van de Belastingdienst.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een aanslag inkomstenbelasting, kunt u altijd nog tegen deze beslissing in bezwaar. Dit moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Als u dit later zou indienen bent u, zoals men dit noemt, niet ontvankelijk. U kunt dan nog wel proberen om de inspecteur te vragen ambtshalve aan uw bezwaren tegemoet te komen.

U moet het bezwaarschrift schriftelijk indienen, maar via de internetsite van de Belastingdienst kan het ook digitaal. Dit kan enkel via het beveiligde gedeelte (veelal ondernemers). De Belastingdienst weigert nu nog een bezwaar via de fax of mail. Niet meer van deze tijd, maar het is zo.

Het bezwaarschrift moet u indienen bij de Belastingdienst die de aanslag heeft uitgereikt. Bij een bezwaar krijgt u meestal ook uitstel van betaling. Uitstel wordt enkel verleend voor het deel waarover u van mening verschilt met de Belastingdienst. Als een bezwaarschrift naar een verkeerde persoon of eenheid wordt gestuurd, dan moet deze persoon / eenheid uw bezwaarschrift binnen 14 dagen doorsturen.

Beroep

Het kan zijn dat u er in de bezwaarfase uitkomt. Is dit niet zo, dan moet u naar de rechter. U komt dan in beroep. Dit beroep moet u instellen bij de rechtbank. Op de uitspraak op uw bezwaarschrift staat bij welke rechtbank dit zou moeten. Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u nog in hoger beroep bij het Gerechtshof. Bent u het ook hier niet mee eens, dan kunt u voor een cassatieprocedure naar de Hoge Raad.

Download

Voorbeeld bezwaarschrift.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>

Belastingaangifte