Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
1 + 1 =

Innovatie en belastingen

De overheid wil innovatie via fiscale voordelen stimuleren. De belangrijkste maatregelen zijn:

  1. Energie-investeringsaftrek (een aftrekpost voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie).
  2. VAMIL (vervroegde afschrijving op investering in milieu) en milieu-investeringsaftrek (een aftrekpost voor investeringen in milieu).
  3. WBSO (aftrek op loonkosten die worden besteed aan innovatie).
  4. Innovatiebox (minder winstbelasting op innovatiewinst).
  5. RDA aftrek (sneller afschrijven activa - sinds 2012).

Voor alle maatregelen gelden specifieke regelingen. De onder 1, 2 en 3 genoemde maatregelen stellen als eis dat u de investering meldt bij de Belastingdienst. De investering moet op een lijst staan, deze wordt door de Belastingdienst verstrekt. De onder 4 genoemde regeling vereist een beschikking van de Belastingdienst, u moet deze dus overleggen.

Duurzaam en innovatief ondernemen  

De energie-investeringsaftrek (EIA)

Als u investeert in energiezuinige technieken of systemen, krijgt u een extra aftrekpost voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U mag 41,5% van de investeringskosten extra van uw winst aftrekken. Als u een B.V. heeft, krijgt u 10% van de investering van de Belastingdienst terug (41,5% van 25%). De lijst kunt u hier downloaden. 

De VAMIL en milieu-investeringsaftrek (MIA)

Als uw bedrijf door investeringen de schade aan het milieu beperkt, krijgt u een extra aftrekpost en mag u de investering zeer snel afschrijven. De investeringen staan op de milieulijst. De lijst kunt u hier downloaden. De bekenste investering op deze lijst is de elektrische auto en mestverwerkingsinstallaties. De MIA bedraagt in 2011 maximaal 36%. Via de VAMIL-regeling kunt u maximaal 75% van de investering ineens afschrijven, in 2010 was dit nog 100%.

De WBSO

Via de WBSO kunt u de loonkosten op innovatiewerkzaamheden beperken. De regeling geldt voor loonkosten, maar ook voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek bij ondernemers (minimaal 10 uur per week aan besteden). U moet dit aanvragen bij het agentschap, het uitvoeringsorgaan voor innovatiezaken. De aftrek voor ondernemers bedraagt maximaal € 12.104 (cijfers 2011). Voor starters komt hier nog € 6.054 bij.

De innovatiebox

Als u een B.V. heeft en aan innovatie doet, kunt u wellicht aanspraak maken op de innovatiebox. Dit is een complexe regeling die eenvoudiger lijkt dan dat die is. De winstbelasting over innovatie wordt via deze box verlaagd van 20% - 25% tot 5%. Voor het project moet u een WBSO-regeling hebben of er moet een octrooi aanwezig zijn. De innovatiebox wordt uitgevoerd door een speciale afdeling bij de Belastingdienst.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij de heer Yvo H. Burkink, werkzaam bij Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. in Enschede.


meer informatie over Innovatie en belastingen

Samengevat:

>
>
>
>