Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
8 + 0 =

RDA-subsidie

Met de Research en Development Aftrek (RDA) is er een nieuwe aftrekpost voor bedrijven die willen investeren in R&D. Als u een WBSO-verklaring heeft kunt u veelal eenvoudig van deze mogelijkheid gebruik maken. Heeft u geen recht op een WBSO-verklaring, dan heeft u ook geen recht op de RDA aftrek.

RDA vervalt in 2016

Vanaf 2016 wordt de RDA samengevoegd met de WBSO. De in 2012 geïntroduceerde RDA (Research & Development aftrek) komt dus vanaf 2016 te vervallen. Wat zijn de gevolgen:

 • Voordeel van de RDA komt naar voren in een lagere loonbelasting
 • De RDA binnen de VPB komt te vervallen (pas eventueel uw voorlopige aanslag 2016 aan)
 • De R&D-kosten (loonkosten, investeringen en uitgaven) die een ondernemer / BV maakt voor zijn innovaties en ontwikkelingen komen hierdoor vanaf 2016 in een nieuwe regeling
 • Percentage gaat van 60% naar 32%, eerste schijf loopt door tot 350.000 euro. Voordeel is ook hoger omdat loonbelasting tarief hoger is dan vennootschapsbelasting tarief.  
 • Voor de kosten boven 350.000 euro geldt een percentage van 16%.
 • Voor starters is een een geschenk, percentage is 40%.

De RDA

De RDA is bedoeld om ondernemingen die S&O werkzaamheden verrichten financieel te ondersteunen. Het percentage voor de RDA

 • percentage RDA in 2012: 40%
 • percentage RDA in 2013: 54%
 • percentage RDA in 2014: 60%
 • percentage RDA in 2015: 60%

Wie komt er in aanmerking voor de RDA?

Bedrijven en ondernemers die innoveren komen voor de regeling in aanmerking. De voorwaarden zijn:

 1. U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (B.V. / N.V.).
 2. U investeert in enig kalenderjaar in R&D-activa.
 3. U bent in het bezit van een zogenaamde WBSO- (of S&O-)verklaring resp. u komt hiervoor in aanmerking.

Wat is het voordeel?

Het netto voordeel voor een B.V. is 10%. U kunt namelijk 40% van de investering ineens ten laste van de winst brengen. Dit levert dan bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% een voordeel op van 10%.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

De kosten (en uitgaven) die in aanmerking komen voor de RDA-subsidie of RDA-aftrek zijn de investeringen en de exploitatiekosten. Loonkosten vallen onder een aparte regeling (WBSO-subsidie op loonkosten).

Wanneer aanvragen?

Ondernemers of de B.V. / N.V. kunnen de regeling gelijktijdig met de WBSO-aanvraag indienen. Het budget bedraagt € 250 miljoen (2012), het budget zal de komende jaren oplopen. Vanaf 2016 wordt de RDA en de WBSO samengevoegd.

Belastingtip voor de RDA-aftrek

 1. Het voordeel en het innovatieve karakter moet minutieus worden omschreven.
 2. Aanvraag gelijktijdig met de WBSO-aanvraag indienen maakt het praktisch.
 3. Het is mogelijk om meerdere RDA-beschikkingen aan te vragen binnen een bedrijf, let op dat deze niet overlappen.
 4. De uiteindelijke kosten en uitgaven moet u binnen 3 maanden na het kalenderjaar doorgeven aan het Agentschap.
 5. De regeling geldt alleen voor uitgaven en kosten die na 1 januari 2012 zijn gemaakt.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u hieronder gratis een vraag stellen of deze brochure van het Agentschap.nl lezen.


meer informatie over RDA-subsidie

Samengevat:

>
>
>
>