Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Kosten aankoop deelneming

De kosten voor de aankoop van een deelneming (B.V. of N.V.) mag de B.V. fiscaal niet aftrekken van de operationele winst. De kosten kunnen mede daarom het beste worden geactiveerd als onderdeel van de kostprijs van de deelneming. Als de holding (koper) de kosten zou betalen en vervolgens een fiscale eenheid aangaat met de gekochte B.V. (de target vennootschap), zijn deze kosten ook niet aftrekbaar. Vorenstaande komt omdat de deelnemingsvrijstelling - ondanks de fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting - gewoon van toepassing blijft en hierdoor zijn de aankoopkosten niet aftrekbaar. De Hoge Raad heeft dit in een uitspraak (29 april 2011) nog eens bepaald.

De deelneming en kosten aankoop

Mits er een belang van minimaal 5% wordt gekocht, is er sprake van een deelneming. Als de deelneming winst uitkeert aan de holding (moeder B.V.), is dit belastingvrij. De voordelen uit de deelneming zijn dus belastingvrij, de kosten zijn hierdoor ook niet aftrekbaar. De Hoge Raad en diens adviseur (de advocaat generaal) vinden dit juist, dus ook via een omweg zijn de kosten niet aftrekbaar.

De deelneming en kosten verkoop

Sinds 2007 zijn ook de kosten voor een verkoop niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Wettelijk kader

De tekst van de Wet op de Vennootschapsbelasting (artikel 13.1) zegt het volgende: Bij het bepalen van de winst blijven buiten aanmerking de voordelen uit hoofde van een deelneming, alsmede de kosten ter zake van de verwerving of de vervreemding van die deelneming.

Wat zijn aankoopkosten voor een deelneming?

Bij een aankoop of verkoop kunt u tegen de volgende kosten aanlopen:

  1. bemiddelingskosten;
  2. kosten zoeken koper of verkoper;
  3. kosten mogelijke procedures;
  4. vergoeding vertrekkende personen (zoals commissaris);
  5. kosten adviseurs.

Belastingtip

De kosten voor bijvoorbeeld een financiering zijn wel aftrekbaar. Zorg dus voor een juiste scheiding en specificatie op de factuur van uw fiscaal jurist, accountant en overnamespecialist.

Discutabel maal verdedigbaar is het om de B.V. (deelneming) zelf kosten te laten maken voor de overname. Het kan redelijk zijn dat deze B.V. zelf een onderzoek instelt naar de mogelijkheden voor een verkoop of de voordelen voor een koper.


Kosten aankoop deelneming

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte