Vennootschap onder firma als samenwerkingsvorm

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Vennootschap onder firma als samenwerkingsvorm

Steeds meer samenwerkingen vinden plaats via een vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of LLP. De redenen hiervoor zijn:

 1. eenvoudige opzet;
 2. mogelijkheid om als natuurlijk persoon of als B.V. te participeren;
 3. behoud van ondernemersfaciliteiten;
 4. er kunnen heldere afspraken worden gemaakt;
 5. BTW-problemen bij medici of financiële bedrijven oplossen;
 6. geen kosten voor extra aangiften;
 7. geen publicatieplicht van cijfers (wel inschrijven in handelsregister).

De vennootschap onder firma (VOF) is een samenwerkingsvorm tussen minimaal twee (rechts)personen. Al deze personen brengen iets in, dit kan het volgende zijn:

 • geld;
 • goederen;
 • goodwill;
 • arbeid.

Voordeel Vennootschap onder Firma

De VOF is eigenlijk een dubbele eenmanszaak. De oprichting is vormvrij en hoeft dus niet via een notaris. Een storting van kapitaal is niet nodig (zoals bij een N.V. of B.V.) en vele zaken kunnen in de VOF-overeenkomst worden geregeld. U kunt als B.V. of als natuurlijk persoon deelnemen in de VOF, hierdoor kunt u fiscale ondernemersfaciliteiten behouden.

Nadeel Vennootschap onder Firma

Belangrijkste nadeel van de VOF is de hoofdelijke aansprakelijkheid (100% elke vennoot), de betrokken (rechts)personen zijn met het gehele vermogen aansprakelijk. Bij een hoog risico is het te overwegen om een VOF aan te gaan tussen diverse B.V.'s.

Inhoud VOF-contract

Een VOF-contract moet door een (fiscaal) jurist worden opgesteld. Een voorbeeld treft u hier aan. In de overeenkomst zijn de volgende zaken van belang:

 1. Duur van de overeenkomst.
 2. Wie brengt wat in?  
 3. Vertegenwoordiging van de VOF.
 4. Wat te doen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid?
 5. Wat te doen bij overlijden?
 6. Hoe handelen bij verkoop of vertrek vennoot?
 7. Concurrentie tijdens en na VOF.
 8. Hoe omgaan met geschillen?
 9. Voortzetting bij vertrek, echtscheiding, etc.
 10. Betalingsregeling bij vertrek vennoot.

Beperken aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid binnen de VOF kan worden beperkt door een vennoot in zijn bevoegdheden te beperken. Als dit in de overeenkomst is geregeld en ook bij het handelsregister is ingeschreven, werkt dit ook tegen derden / klanten. De onbevoegde vennoot heeft dan alleen zichzelf gebonden.

Fiscaal en VOF

De VOF is een transparant lichaam. Dit wil zeggen dat de vennoten (B.V. of natuurlijk persoon) zelf met de Belastingdienst moeten afrekenen over hun winstaandeel. De VOF doet wel zelfstandig aangifte voor de loonheffing en omzetbelasting.


Vennootschap onder firma als samenwerking

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte