Medicus in B.V., coöperatie of LLP?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Medicus in B.V., coöperatie of LLP?

Medici (zoals specialisten, huisartsen en tandartsen) oefenen hun onderneming meestal uit in de vorm van een eenmanszaak of maatschap. Het advies is om een coöperatie, B.V. of LLP op te richten. Reden: aansprakelijkheid en / of fiscale voordelen. Dit artikel is deels in samenspraak met Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. in Enschede geschreven.

Ondernemerschap en medici

Er kan de komende jaren worden getwijfeld aan het zelfstandig ondernemerschap van medici. Een specialist kan dadelijk wellicht alleen nog aan het ziekenhuis en / of de zorgverzekeraar factureren. Hiermee is er één opdrachtgever en da's niet voldoende. Een oplossing kan zijn dat alle medici zich verzamelen in één coöperatie of LLP. Ook de orde van medisch specialisten is deze route aan het onderzoeken.

De maatschap

Vrijwel alle vrije beroepers oefenen hun bedrijf uit via de maatschap. De maatschap is een veel gebruikte en eigenlijk prima rechtsvorm: juridisch kunt u vrijwel alles regelen en fiscaal wordt er doorheen gekeken (transparant). Zowel een B.V. als een natuurlijk persoon kunnen dus lid zijn van een maatschap. De maten zijn aansprakelijk voor gelijke delen, edoch hieraan wordt meestal voorbijgegaan omdat de verzekering de schade wel zal dekken. De maatschap is een transparante samenwerkingsvorm en kan niet zelf een verplichting aangaan of een bedrijfspand kopen. Toe- en uittreden is een belangrijk onderdeel, omdat dit regelmatig problemen op kan leveren. De maatschap moet nu wel in het handelsregister worden ingeschreven, vroeger was dit niet zo.

De coöperatie en medici

De coöperatie kennen we eigenlijk het beste vanuit de agrarische sector of door de Rabobank. De coöperatie is een bijzondere vereniging die meestal wordt gebruikt binnen sectoren, waarbij onder gezamenlijke naam producten worden gekocht of verkocht. In mijn huidige praktijk zie ik steeds meer sectoren gebruik maken van deze rechtsvorm, onder meer medici- en advocatenmaatschappen. Voordelen van de coöperatie:

 • Aansprakelijkheid kan worden beperkt of uitgesloten.
 • Eenvoudig en goedkope opzet (kosten ongeveer € 850).
 • Statuten kunnen zeer ruim worden ingevuld.
 • Oprichting door notaris zonder verklaring van Justitie.
 • Unschrijving bij handelsregister en publicatie cijfers.
 • Fiscaal vriendelijk doordat omzetting fiscaal geruisloos kan en de deelnemingsvrijstelling veelal van toepassing is.
 • Toe- en uittreding van leden is relatief eenvoudig.
 • Coöperatie is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, u kunt dus fiscale voordelen behalen door als privépersoon hierin te participeren.
 • Omzetting in coöperatie meestal zonder belastingheffing.
 • Coöperatie kan een fiscale eenheid vormen met onderliggende B.V., binnen internationale structuren wordt de coöperatie steeds vaker gebruikt als internationaal planningsinstrument.
 • Fiscale advisering nodig. Belastingdienst is nog niet helemaal bekend met dit vehikel. Opletten dat verlengstuk winst aftrekbaar is. Eventueel kunnen medici ook ondernemer blijven zonder DGA te hoeven worden.

Bij de coöperatie is het mogelijk dat het DGA-salaris kan gelden. Voor de meeste MKB-ondernemers kan dit een probleem geven, de LLP kan hiervoor een oplossing bieden.

Procedure coöperatie

De coöperatie wordt in Nederland steeds vaker door ondernemers gebruikt. Reden is de flexibiliteit en de beperking van de aansprakelijkheid. De rechtsvorm wil voor haar leden nog niet direct zeggen dat ze ook ondernemers zijn. In een procedure bij de Rechtbank Gelderland (d.d. 28 juli 2015) was de vraag of een lid van een coöperatie ook winst uit onderneming genoot. Volgens de rechter is het niet zo dat de onderneming binnen de coöperatie ook rechtstreeks mede voor rekening van de leden wordt gedreven. Het lid had ook zelf geen eigen onderneming. Leden waren niet aansprakelijk voor verplichtingen binnen de coöperatie. De coöperatie stuurde alle facturen en ging alle verplichtingen aan. De leden ontvingen een vaste beloning van de coöperatie. De rechter is van mening dat de leden in fictieve dienstbetrekking zijn bij de coöperatie. De Belastingdienst mag het gebruikelijk loon in aanmerking nemen (artikel 12a Wet LB 1964).

Conclusie: laat u adviseren bij het oprichten van een coöperatie en overweeg een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst ! Vragen ....? Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak met een fiscaal jurist.

De B.V. en medici

De B.V.-vorm is bekend, meestal wordt gekozen voor een eigen holding waarin de ondernemer-DGA een 100% belang heeft. Deze B.V. heeft dan aandelen in een werkmaatschappij, de vroegere maatschap.  De B.V. in het kort:

 • De B.V. beperkt de aansprakelijkheid en wordt ook flexibeler.
 • Opzet via notaris van holdingstructuur kost ongeveer € 1.500.
 • Bij een B.V. heeft u naast de statuten ook een (uitgebreide) aandeelhoudersovereenkomst nodig.
 • Door de, deels notariële, afspraken is toe- en uittreding eenvoudiger dan bij een maatschap.
 • De B.V. is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
 • Omzetting naar de B.V. meestal zonder belastingheffing.
 • Inschrijving bij handelsregister en publicatie cijfers.

De Limited Liability Partnership

De LLP komt overwaaien uit het Engelse recht. Op dit moment worden diverse vrije beroepsorganisaties omgezet in een LLP, het bekendste voorbeeld is Ernst & Young Accountants. De LLP heeft alle goede kenmerken van de coöperatie en de B.V. en is qua oprichting goedkoper. De LLP is:

 • rechtspersoonlijkheid;
 • transparant voor de eigenaren, dus eigenaar kan kiezen of participeren via B.V. of als natuurlijk persoon;
 • flexibele inrichting;
 • aansprakelijkheid beperkt / uitgesloten;
 • De LLP is in Nederland en in Engeland ingeschreven, dit kan jaarlijks iets extra kosten opleveren.

De Belastingdienst heeft op haar internetsite duidelijk aangegeven dat de LLP als een transparant lichaam met beperkte aansprakelijkheid wordt gezien.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte