Collectief pensioen kan beter

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
21-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Collectief pensioen kan beter

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over de wijzigingen in het pensioenstelsel. De pensioenleeftijd zal worden verhoogd en in de toekomst afhankelijk worden gemaakt van de sterfteontwikkeling en de deelnemers krijgen een groter aandeel in het risico. Bekijk eens of de nieuwe PPI regeling voor u (werkgever of werknemer) interessant is, de regeling is er sinds 2011 en kent zeker voordelen.

Een terugblik in pensioenland

Tot circa 10 jaar geleden waren veel regelingen “eindloonregelingen” of “middelloonregelingen”. Het pensioen werd opgebouwd over het laatst verdiende of het gemiddelde salaris. Deze pensioenen waren gegarandeerd en vaak ook geïndexeerd. De indexatie en de uitkeringen konden echter wel worden verlaagd indien het noodzakelijk was en de premie kon eventueel worden verhoogd. Dit is altijd zo geweest, echter het werd niet op deze manier ervaren. Pensioenen waren immers gegarandeerd.

Beschikbare premie, een nieuwe mogelijkheid binnen pensioenen

De laatste jaren is een ander pensioensysteem in opkomst: de beschikbare premieregeling. Bij een dergelijke pensioenregeling wordt niet een gegarandeerd pensioen uitgekeerd, maar wordt door de werkgever enkel een pensioenpremie beschikbaar gesteld. De deelnemer dient vervolgens, binnen de fiscale grenzen, zelf te bepalen wat er met de premie moet gebeuren. Het beleggings- en renterisico komt hierdoor volledig bij de deelnemers te liggen.

De premieregeling is wereldwijd enorm in opkomst. De reden daarvan is simpel: het is betaalbaarder voor de werkgevers en de risico’s zijn voor de werkgevers aanzienlijk kleiner.

Nieuwe regeling sinds 2011

De 1e generatie premieregelingen (link) kenmerkte zich door hoge kosten en de producten waren niet transparant. Sinds begin 2011 is een nieuw pensioenvehikel geïntroduceerd: de Premiepensioeninstelling (PPI).

Een PPI heeft de mogelijkheid om de pensioenpremies van een premieregeling collectief te beleggen. De toetredingseisen zijn lager waardoor op de pensioenmarkt meer concurrentie gaat ontstaan. Zo zijn er op deze markt een aantal nieuwe, branchevreemde toetreders verschenen.

Wat is nu het voordeel van een PPI? Een PPI is vaak gebaseerd op online dienstverlening waarbij het administratiesysteem volledig nieuw is ontwikkeld. Veel verzekeraars hadden problemen met het voeren van een efficiënte administratie, waardoor de kostprijs werd verhoogd.

De PPI producten die nu op de markt komen, zijn bovendien simpeler en transparanter dan de oude verzekeringsproducten. De PPI producten zijn door hun eenvoud makkelijker te vergelijken en de producten kennen veelal een korte contractsduur in plaats van 5 of 10, jaar zoals bij verzekeraars gebruikelijk was. Een werkgever zit dus niet lang vast aan een pensioenuitvoerder. Door de online mogelijkheden is het beheer van een contract en de communicatie richting deelnemers een stuk eenvoudiger en goedkoper geworden.

Begin dit jaar waren de verzekeraars, op een enkeling na, erg terughoudend in het aanbieden van een PPI. Ze bleven hun eigen oude verzekeringsproducten promoten. Hier is echter een kentering waarneembaar. De grote aanbieders zien de druk van de concurrentie toenemen en starten ook een PPI. Vraag uw (pensioen)adviseur of een PPI ook u kosten kan besparen!


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte