Pensioensystemen voor de DGA

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
27-10-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Pensioensystemen voor de DGA

De DGA kan in eigen beheer pensioen opbouwen op basis van twee soorten pensioensystemen: de uitkeringsregeling en een premieregeling.

Bij een uitkeringsregeling wordt door de B.V. een levenslange uitkering op pensioendatum toegezegd. De B.V. is hierbij verantwoordelijk voor de opbouw en de daadwerkelijke uitkering. Een eindloon-  en middelloonregeling zijn voorbeelden van uitkeringsregelingen.

Bij een premieregeling wordt geen pensioenuitkering vanaf pensioendatum, maar een premie toegezegd.

Eindloon

Dit systeem wordt door de DGA’s het meest gebruikt. Bij een eindloonregeling is het salaris voor de pensioendatum maatgevend voor de omvang. Ieder jaar mag maximaal 2% pensioen worden opgebouwd.

Middelloon

Bij een middelloonregeling wordt pensioen opgebouwd over het gemiddelde salaris tot aan pensioendatum. Het maximale opbouwpercentage is hierbij 2,25%. Bovendien mogen reeds opgebouwde salarissen worden geïndexeerd. Indien het salaris niet al te sterk stijgt, zal een dergelijke middelloonregeling voor een hoger pensioen zorgen dan een eindloonregeling.

Premieregeling

Bij een premieregeling wordt niet jaarlijks een pensioenrecht toegekend, maar enkel een premie. Deze premie, inclusief het behaalde rendement, zorgt voor een kapitaal waarmee op pensioendatum een pensioenuitkering kan worden aangekocht.

Verschil in regelingen

Bij een eindloon- of middelloonregeling is het niet noodzakelijk om tussentijds voldoende pensioenvermogen beschikbaar te hebben. De fiscale aftrekpost tot aan pensioendatum kan worden benut. Vanaf pensioendatum is het echter wel noodzakelijk om pensioenvermogen beschikbaar te hebben, door bijvoorbeeld verkoop van een onderneming. Indien niet voldoende vermogen beschikbaar is, wordt het pensioen aanmerkelijk lager en stelt de fiscus mogelijk dat er van pensioen wordt afgezien, hetgeen een niet toegestane handeling is.

Bij een premieregeling is het min of meer verplicht om de premies op een aparte rekening van de B.V. te zetten, de herkomst van het rendement moet duidelijk aantoonbaar zijn. Hier staat tegenover dat al het behaalde rendement onbelast kan worden bijgeschreven.

De optimale regeling?

Wat nu de meest optimale regeling is, hangt uiteraard van uw specifieke situatie af. Vraag uw fiscalist of (pensioen)adviseur om dit voor u op een rij te zetten.


Meer weten van pensioensystemen voor de dga

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte