Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
4 + 0 =

Toeslagen en vermogen

"Is mijn vermogen van belang voor mijn toeslagen? Zo ja, hoeveel vermogen mag ik hebben?"

Antwoord

Naast de hoogte van uw inkomen is ook uw vermogen al enige tijd van belang voor de Huurtoeslag. Sinds enkele jaren (voor de liefhebber sinds 2013) geldt dit ook voor de Zorgtoeslag en het Kindgebonden Budget. Heeft u meer vermogen dan toegestaan, dan heeft u geen recht meer op de betreffende toeslag.

Toegestaan vermogen

Huurtoeslag

Voor de huurtoeslag geldt een maximaal vermogen van € 21.437 per persoon (situatie per 2016). Voor alleenstaande ouders geldt onder bepaalde voorwaarden een maximaal vermogen van € 42.874.

Als u recht heeft op AOW, dan is het maximaal toegestane vermogen afhankelijk van uw inkomen: 

  • inkomen minder dan € 14.302; toegestaan vermogen maximaal € 49.123 per persoon
  • inkomen tussen € 14.302 en € 19.895; toegestaan vermogen maximaal € 35.131 per persoon
  • inkomen meer dan € 19.895; toegestaan vermogen maximaal € 21.139 per persoon

Dit betreft het inkomen voor aftrek van de persoonsgebonden aftrek, het zogenaamde inkomen uit werk en woning. Deze regeling is sinds 2016 komen te te vervallen.

Zorgtoeslag en Kindgebonden Budget

Voor de Zorgtoeslag en het Kindgebonden Budget gelden in principe dezelfde uitgangsbedragen als bij de Huurtoeslag. Deze worden echter verhoogd met een extra vrijstelling van € 81.360 per aanvraag (cijfers 2014). De extra vrijstelling geldt dus zowel voor een alleenstaande als voor een aanvrager met partner, en dus niet per persoon.

Hierdoor bedraagt het maximale vermogen voor de Zorgtoeslag en het Kindgebonden Budget € 102.499 voor een alleenstaande en € 123.638 voor partners.

Heeft u recht op AOW, dan is het maximaal toegestane vermogen afhankelijk van uw inkomen: 

  • inkomen minder dan € 14.302; vermogen maximaal € 130.483 (alleenstaand)/ € 179.606 (partners)
  • inkomen tussen € 14.302 en € 19.895; vermogen maximaal € 116.491 (alleenstaand)/ € 151.622 (partners)
  • inkomen meer dan € 19.895; vermogen maximaal € 102.499 (alleenstaand)/ € 123.638 (partners)

Dit betreft het inkomen voor aftrek van de persoonsgebonden aftrek, het zogenaamde inkomen uit werk en woning.

Hoe wordt mijn vermogen bepaald

Het betreft hier het vermogen dat u aan moet geven in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting. Bepaalde soorten bijzonder vermogen mag u buiten beschouwing laten.

Noot

Ook het vermogen van eventuele minderjarige kinderen dient u mee te tellen.

Belastingtip

Als u veel vermogen in box 3 heeft, dan kunt u wellicht een bedrag schenken aan uw kinderen of kleinkinderen. Bij grotere vermogens is zelfs de oprichting van een BV of fonds voor gemene rekening te overwegen.


meer informatie over Toeslagen en vermogen

Samengevat:

>
>
>
>
>
>