Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
8 + 3 =

Moet ik inkomstenbelasting betalen over een erfenis?

"In het jaar 2010 heb ik een erfenis gekregen van een nettobedrag van € 19.500 en mijn bruto jaarsalaris is € 17.500. Moet ik nu nog eens belasting betalen over het bedrag van € 19.500, terwijl het successierecht al betaald is?"

Antwoord

U heeft een erfenis gehad en daar erfbelasting over betaald. U vraagt zich af of u hier nu ook nog inkomstenbelasting over moet betalen.
Een erfenis is belast met erfbelasting (voorheen successierecht). De netto erfenis (erfenis -/- erfbelasting) is daarna vrij besteedbaar en hoeft niet nog eens opgegeven te worden bij uw inkomsten in uw aangifte inkomstenbelasting (box 1). Wordt het bedrag niet uitgegeven maar gespaard, dan gaat het onderdeel uitmaken van uw vermogen. Hierdoor neemt uw vermogen, en daarmee uw grondslag voor uw inkomen uit sparen en beleggen (box 3), wel toe. Wordt uw gemiddelde vermogen daardoor meer dan € 20.661 (de vrijstelling), dan moet u over het meerdere box 3 belasting betalen. Deze bedraagt 1,2%.

meer informatie over Moet ik inkomstenbelasting betalen over een erfenis?

Samengevat:

>
>
>
>
>
>