Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
4 + 1 =

Dure woning fiscaal onbetaalbaar

Belastingplichtigen die een eigen woning bezitten met een WOZ-waarde hoger dan € 1.010.000 hebben nu nog niet echt last van het huurwaardeforfait. Het forfait bedraagt nu nog 0,80% van die WOZ-waarde.

Vanaf 2011 loopt deze bijtelling op tot 2,35%. Het bedrag van de € 1.010.000 zal waarschijnlijk niet geïndexeerd worden. Hierdoor zullen steeds meer mensen last krijgen van dit verhoogde forfait. De Kamer moet nog over het voorstel beslissen, edoch het huidige demissionair kabinet zal hierover gewoon beslissen.

Conclusie

Voor huiseigenaren die onder deze regeling vallen kunnen deze maatregelen enkele duizenden euro's per jaar kosten.

Belastingtip

U kunt eens bekijken of u de WOZ-waarde kunt verlagen. Dit zou wellicht kunnen door de grond onder uw woning te verkopen aan uw kinderen en deze in erfpacht terug te verkrijgen.

Actueel

De villatax was een voorstel van de PVDA. Dit voorstel is thans - door de val van het kabinet - controversieel verklaard, voorlopig staat dit dus in de ijskast.


meer informatie over Dure woning fiscaal onbetaalbaar

Samengevat:

>
>
>
>