Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
6 + 4 =

Pro forma beroepschrift

Dit beroepschrift per post en telefax (met ontvangstbevestiging) versturen.

Rechtbank / Gerechtshof ..............................

Belastingkamer

t.a.v. de griffier

Postbus ......

..............................

Plaats ..............................

Datum ..................

Betreft:          beroepschrift van de heer / mevrouw .............................. BSN ..................) tegen aanslag ..................

Edelgrootachtbaar College,

Hierbij stel ik namens bovengenoemde belanghebbende hoger beroep in tegen de uitspraak op het bezwaarschrift betreffende de aan hem / haar opgelegde (aanslag / naheffingsaanslag / navorderingsaanslag / voorlopige aanslag) met kenmerk .................. over het tijdvak .............................. en de daarin begrepen rente en boete. De aanslag is gedagtekend .................. en het beroepschrift moet derhalve vóór .................. (termijn 6 weken) worden ingediend. Het beroepschrift is hiermee tijdig. Een kopie van de uitspraak op het bezwaarschrift d.d. .................. en een kopie van de aanslag met kenmerk .................. sluit ik bij dit beroepschrift.

Voor de motivering van dit beroepschrift alsmede het verstrekken van de volmacht verzoek ik u aan mij 2 maanden uitstel te verlenen.

Met verschuldigde hoogachting,

De heer ..............................

Kantoor ..............................


meer informatie over Pro forma beroepschrift

Samengevat:

>
>
>
>