Pro forma beroepschrift

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Pro forma beroepschrift

Dit beroepschrift per post en telefax (met ontvangstbevestiging) versturen.

Rechtbank / Gerechtshof ..............................

Belastingkamer

t.a.v. de griffier

Postbus ......

..............................

Plaats ..............................

Datum ..................

Betreft:          beroepschrift van de heer / mevrouw .............................. BSN ..................) tegen aanslag ..................

Edelgrootachtbaar College,

Hierbij stel ik namens bovengenoemde belanghebbende hoger beroep in tegen de uitspraak op het bezwaarschrift betreffende de aan hem / haar opgelegde (aanslag / naheffingsaanslag / navorderingsaanslag / voorlopige aanslag) met kenmerk .................. over het tijdvak .............................. en de daarin begrepen rente en boete. De aanslag is gedagtekend .................. en het beroepschrift moet derhalve vóór .................. (termijn 6 weken) worden ingediend. Het beroepschrift is hiermee tijdig. Een kopie van de uitspraak op het bezwaarschrift d.d. .................. en een kopie van de aanslag met kenmerk .................. sluit ik bij dit beroepschrift.

Voor de motivering van dit beroepschrift alsmede het verstrekken van de volmacht verzoek ik u aan mij 2 maanden uitstel te verlenen.

Met verschuldigde hoogachting,

De heer ..............................

Kantoor ..............................


Meer weten van pro forma beroepschrift

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte