Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
8 + 0 =

Uitsluitingsclausule

Als u niet wilt dat uw schoonzoon of schoondochter er met uw geld vandoor gaat, moet u dit vastleggen, hieronder een voorbeeld.

U mag dit notarieel doen, maar ook zelf vastleggen.

De verklaring:

In het geval het huwelijk of geregistreerd partnerschap  van mijn zoon ........................ of dochter ........................ niet eindigt

getekend te ........................ op ........................ 20....

handtekening schenker

door zijn / haar overlijden, bepaal ik dat het door mij geschonken bedrag van € ........................ (zegge ........................ euro) dat ik op ........................ heb overgemaakt, alsmede de vruchten daarvan en de goederen die in de plaats zijn gekomen van hetgeen door deze schenking is verkregen en/of de vruchten daarvan, niet zullen vallen in enige gemeenschap van goederen waarin mijn zoon of dochter is gehuwd of mocht huwen en niet zullen vallen in een gemeenschap op grond van een geregistreerd partnerschap, noch betrokken zullen worden in enig deelgenootschap of verrekenbeding terzake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

meer informatie over Uitsluitingsclausule

Samengevat:

>
>
>
>
>