Stappenplan schenken en teruglenen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Stappenplan schenken en teruglenen

U kunt geld aan uw zoon of dochter schenken en dit bedrag vervolgens weer terug lenen. Deze schenking kan zonder de notaris plaatsvinden. In dit artikel het stappenplan.

  1. Schenken: schenk het geld aan uw zoon of dochter door het bedrag over te schrijven op zijn of haar bankrekening, dit eventueel met een uitsluitingsclausule. Bezwaar het bankafschrift en schrijf een kort briefje waarin u aangeeft dat u uw zoon of dochter een bedrag schenkt. Er zijn vrijstellingen, komt u hier boven, dan moet u schenkingsaangifte doen.
  2. Lenen: de ontvanger stort het bedrag een maand later op uw bankrekening, dit met de mededeling "lening". Leg de lening vast op papier, kijk hier voor een voorbeeld. U kunt hierin vastleggen dat de lening pas opeisbaar is bij het overlijden van u (de schenker). Het is het beste dat er rente op de lening wordt betaald, eventueel kunt u de rente ook bijschrijven bij de schuld. Uw zoon of dochter moet wellicht box 3 heffing betalen, dus een beetje rente betalen is dan ook prettig. De rente kunt u vaststellen op 6% , in sommige gevallen wordt een lagere rente geaccepteerd. 

Noot

Het is wenselijk dat de bedragen ad 1 en ad 2 niet exact aan elkaar gelijk zijn. De belastingdienst kan proberen om via de route van fraus legis dergelijke constructies te bestrijden.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte