Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
9 + 10 =

Valkuilen aangifte top 10

Ik heb in mijn carrière honderden aangiften gemaakt. In de praktijk zijn er diverse valkuilen. In dit artikel de top 10 van valkuilen bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting

  1. Checken elektronische aangifte: de elektronische aangifte is erg eenvoudig. Een groot deel van de informatie is al voor u ingevuld. U moet echter wel controleren of de informatie juist is. De belangrijkste posten zijn: inkomen, ingehouden loonheffing, WOZ-waarde eigen woning, heffingskortingen en de hypotheekrente. Stuur nooit uw aangifte op zonder deze te controleren
  2. Aftrekposten vergeten: het aantal aftrekposten is beperkt. De aftrekposten die het meest worden vergeten zijn: ziektekosten, kosten kinderen, giften en studiekosten.
  3. Lening aan familie: u moet hiervan apart een opgave aan de Belastingdienst sturen, anders loopt u het risico dat de rente niet aftrekbaar is. Voorbeeld: lening aan uw zoon of dochter voor de aankoop van een eigen woning.
  4. Geen aangifte doen: als u geen aangifte doet, loopt u het risico een teruggave te missen. Wanneer moet u in ieder geval eens kijken of u geld terug krijgt? (a) U heeft kinderen, (b) u heeft 2 of meer werkgevers / salarissen, (c) u heeft een deel van het jaar gewerkt.
  5. Woning buitenland: is in Nederland niet belast, u moet de (vakantie-)woning wel opgeven, maar u kunt hiervoor zogenaamde aftrek ter voorkoming van dubbele belasting claimen (onderdeel : vrijstellingen en verminderingen).
  6. Dividendbelasting: dividendbelasting die wordt ingehouden op ontvangen dividenden (aandelen) kunt u verrekenen.
  7. Kopie maken: leg rustig alle spullen op volgorde, controleer uw vooraf ingevulde aangifte en dien de aangifte in, maak voor verzending een kopie en bewaar deze met de originele bescheiden.
  8. Box 3 vermogen: check dit altijd, sommige vermogens hoeft u niet in box 3 op te nemen, denk hierbij aan uw camper, boot, kunst, sommige polissen (met koppeling eigen woning of oude polissen), spaarloon, leegstaande woning die te koop staat, levensloopregelingen, contant geld (tot ruim € 500), etc.
  9. Heffingskortingen: sommige heffingskortingen worden niet automatisch bij uw werkgever / uitkeringsverstrekker toegepast, de belangrijkste zijn: korting groen beleggen, ouderschapsverlofkorting, ouderenkorting en levensloopverlofkorting.
  10. Schuiven met aftrekposten en / of vermogen: u mag (redelijk willekeurig) schuiven met aftrekposten en / of vermogen in box 3. Dit doet de elektronische aangifte niet uit zichzelf. Soms kunt u duizenden euro's besparen door het optimum te zoeken.

>
>
>
>