Aftrek afsluitprovisie verdubbeld bij partners

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
20-10-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Aftrek afsluitprovisie verdubbeld bij partners

Onderstaand artikel is verouderd door gewijzigde wetgeving !

Vrijwel iedereen financiert de aankoop van een eigen woning met een hypotheek. Banken en verzekeraars brengen bij het verstrekken van de hypotheek afsluitprovisie in rekening. Deze afsluitprovisie mag u aftrekken van de belasting. In de wet geldt echter wel een maximum. Aftrek is toegestaan tot maximaal 1,5% van het hypotheekbedrag. De aftrek mag verder ook niet meer bedragen dan € 3.630. Er werd altijd aangenomen dat dit maximale bedrag geldt per gekochte woning. Dit bedrag geldt echter per belastingplichtige. Dit betekent dat u, als u de eigen woning samen met uw fiscale partner gekocht heeft, ieder tot maximaal € 3.630 aan afsluitprovisie af mag trekken. Samen is dat dus maximaal € 7.260. Voorwaarde blijft wel dat dit bedrag niet meer is dan 1,5% van de totale hypotheek.

Deze nieuwe zienswijze levert zo een extra eenmalige aftrek op voor hypotheken vanaf € 242.000 die partners gezamenlijk aangegaan zijn voor de aankoop van hun eigen woning en waarbij 1,5% afsluitprovisie in rekening is gebracht. Bij andere percentages veranderen de bedragen, maar dat het voordeel oplevert is duidelijk.

Wellicht heeft u, op grond van deze nieuwe zienswijze, bij de aankoop van uw eigen woning minder afsluitprovisie afgetrokken dan nu blijkt te kunnen. U kunt dan overwegen een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen om zo de gemiste aftrek alsnog te krijgen. U kunt hiervoor 5 jaar terug. Dit betekent dat u gedurende 2015 een dergelijk verzoek in kunt dienen over de jaren 2010 tot en met 2014. Richt uw brief aan de Inspecteur van uw belastingkantoor en geef daarin aan dat u op grond van deze zienswijze van de Belastingdienst in het betreffende jaar aftrek bent misgelopen en dat u daar graag nog aanspraak op wilt maken. Onderbouw uw verzoek met een korte berekening van de gemiste aftrek en voeg bewijsstukken toe (kopie nota afsluitprovisie). De Inspecteur hoeft niet op uw verzoek in te gaan, hij doet dat over het algemeen wel.


Aftrek afsluitprovisie verdubbeld voor partners

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte