Lager BTW-tarief verbouwing eigen woning

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
21-07-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Lager BTW-tarief verbouwing eigen woning

Bij verbouwingen of onderhoud aan woningen (en uw garage) ouder dan 2 jaar hoeft u geen 21% BTW, maar slechts 6% BTW te betalen over het arbeidsloon. Over de materialen moet u wel 21% BTW betalen. Het lagere BTW-tarief geldt voor verbouwingen door voor 1 januari 2015 zijn afgerond.

Architect en fabricage kosten

De kosten van een architect (ontwerp, bouwtekeningen, etc.) vallen ook onder het lage BTW tarif (mits deze architect ook de renovatie / verbouwing begeleidt). De arbeidskosten op deuren, kozijnen, dakkapellen etc vallen ook onder het lage BTW tarief van 6%.

Het lage BTW-tarief is niet van toepassing op:

  • glazenwassen;
  • aanleg en onderhoud van tuinen, ook het plaatsen van omheiningen;
  • het vervangen van gordijnen en zonwering;
  • het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning;
  • de diensten van architecten die verricht worden ter voorbereiding van de renovatie- / herstelwerkzaamheden;
  • sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

Let op! De werkzaamheden moeten vóór 1 januari 2015 zijn afgerond.

Vakantiewoning en laag tarief

Het verlaagde BTW-tarief geldt in principe niet voor vakantiewoningen, er zijn echter uitzonderingen. Volgens het besluit van 10 juni 2010 (DGB 2010/2147) wordt als woning aangemerkt "een onroerende zaak die is bestemd voor bewoning door particulieren, tijdelijke leegstand is toegestaan". Als woning geldt ook de huurwoning, studentenflat en de aanleunwoning. Garages en schuren (mits op terrein van de eigen woning) vallen hier ook onder. Als u dus permanent in de vakantiewoning mag wonen, valt de vakantiewoning onder de regeling voor de lagere BTW. Een vakantiewoning waarvan permanente bewoning niet is toegestaan, valt er niet onder.

Toelichting Belastingdienst

Sinds 2 februari 2011 is er een toelichting gekomen van de Belastingdienst. Er is overleg geweest tussen de aannemers (bouwend Nederland) en de Belastingdienst. In sommige offertes wordt geen verdeling gemaakt tussen arbeid en materiaal. Er is een forfaitaire regeling opgesteld, deze staat op de site van de Belastingdienst

Besluit van de Staatssecretaris inzake lagere BTW met diverse toelichtingen.

Besluit inzake BTW en woningen (DGB 2010/2147 algemeen).


Lager BTW-tarief verbouwing eigen woning

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte