Ondersteun studerend kind fiscaal op een slimme wijze

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
26-08-2011
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Ondersteun studerend kind fiscaal op een slimme wijze

Studerende kinderen kosten geld, veel geld. Soms heeft uw zoon of dochter recht op studiefinanciering, maar deze is meestal niet toereikend om de kosten te dekken. Een bijbaan is een goede oplossing, maar vaak zullen ouders bijdragen in de kosten. Onder de kosten vallen niet de kosten voor het eerste levensonderhoud (eten, drinken, kleding, huisvesting, etc.).

Wanneer recht op aftrek?

Ouders die hun zoon of dochter financieel ondersteunen tijdens een studie, kunnen soms een bedrag (forfaitair vastgesteld) van hun inkomen aftrekken. De voorwaarden hiervoor zijn:

  1. kind is jonger dan 30 jaar;
  2. kind wordt in belangrijke mate onderhouden (minimaal € 408 per kwartaal);
  3. kind heeft geen recht op studiefinanciering of vergelijkbare regeling;
  4. ouders hebben geen recht op kinderbijslag of vergelijkbare regeling; 
  5. de kosten moeten op de ouders drukken.

Rechter en fiscale kosten kind

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem (11 januari 2011) heeft vader een lening verstrekt aan zijn zoon. De lening bedraagt € 120.000, de zoon krijgt geen studiefinanciering en wil piloot worden. De inspecteur heeft aftrek geweigerd omdat er geen verplichting zou zijn om de zoon te ondersteunen. De zoon heeft geen eigen inkomen of vermogen, maar wel een lening bij een derde. In een arrest van de Hoge Raad (10 februari 2006) is bepaald dat, als een kind ook een lening bij een derde kan aangaan, dit geen belemmering is om als ouder een bedrag in aftrek te brengen. In dit geval wordt er ook daadwerkelijk een lening afgesloten, dit was bij het arrest niet zo. De rechter is van mening dat de zoon door de lening bij een derde in zijn levensonderhoud kon voorzien, aftrek is dan niet mogelijk. Als de zoon de lening als aanvulling had afgesloten op de lening van vader, was aftrek waarschijnlijk wel mogelijk geweest.

Schenking aan kinderen voor studie

Een ouder moet zijn kind onderhouden, deze verplichting eindigt op de 21e verjaardag van het kind (bij studie 27e verjaardag). Soms is een bijdrage een schenking, soms niet. Waar ligt de grens? Als uw kind de studie niet zelf kan bekostigen, is geen sprake van een schenking. Jaarlijks mag u € 5.000 belastingvrij aan uw kind schenken zonder hiervan aangifte te doen. Eenmalig kunt u nog gebruik maken van een vrijstelling van € 24.000, bij een studie is er nog een extra verhoogde vrijstelling van € 50.000. De verhoogde vrijstelling geldt als de studie (zonder levensonderhoud) tenminste € 20.000 per jaar kost. Uw kind moet - bij de verhoogde vrijstelling - tussen de 18 en 35 zijn. De genoemde bedragen worden jaarlijks (iets) hoger en u moet voor de toekenning naar de notaris. In de akte legt u vast voor welke studie u de schenking verricht en welke verwachte kosten er zijn. De schenking wordt onder een ontbindende voorwaarden overgemaakt, mits de studie binnen 2 jaar wordt opgepakt. De schenking is niet aftrekbaar bij de ouder en belastingvrij bij het kind (wellicht box 3 heffing).

Aftrek studiekosten bij kind

Uw kind kan de studiekosten aftrekken als scholingsuitgaven. Ook voor deze aftrek geldt een forfait als uw kind studiefinanciering krijgt. Als uw kind geen studiefinanciering ontvangt, zijn de werkelijke studiekosten aftrekbaar (drempel € 500 per jaar). De studie moet er wel voor zorgen dat uw kind hierdoor in de toekomst inkomen gaat genieten / verwerven. De kosten zijn in het jaar van betaling aftrekbaar. Het moet gaan om directe studiekosten, zoals collegeld, computerkosten, examengeld, studieboeken, etc. Als de ouder het geld aan het kind leent, moet er wel een leningsovereenkomst worden opgesteld. Laat deze overeenkomst registreren bij de Belastingdienst (gratis), hierdoor is er geen discussie over de inhoud en de datum waarop deze is opgesteld. De rente moet minimaal 6% zijn en er moet een terugbetalingsverplichting zijn. Als uw kind geen inkomen heeft genoten, is het toch verstandig om aangifte te doen, het negatieve inkomen kan wellicht in de toekomst met positief inkomen worden verrekend.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte