Vermogen en sparen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
01-04-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Vermogen en sparen

Heeft u meer dan zo'n € 20.000 vermogen (partner € 40.000), dan moet u box 3 heffing betalen. Als vermogen wordt aangemerkt

 • spaargeld;
 • aandelen;
 • tweede woning.

U moet over dit vermogen - boven de genoemde vrijstelling - 30% belasting betalen over een fictief rendement van 4%, derhalve 1,2%. Sinds 2010 worden vakantiewoningen etc. in box 3 gewaardeerd op de WOZ-waarde en niet meer tegen de waarde in het economische verkeer.

Schulden

U mag schulden in mindering brengen op uw vermogen. Hierbij tellen schulden tot zo'n € 2.900 (bij partners € 5.800) niet mee. Welke schulden tellen mee?

 • Persoonlijke leningen voor een auto, vakantie, caravan, etc.
 • Schulden voor de financiering van de tweede woning of de aandelen.
 • Hypotheekschulden die niet in box 1 (eigen woning) mogen worden ondergebracht.
 • Schulden volgens de wet studiefinanciering.
 • Overige schulden.

Peildatum

U moet de schulden en bezittingen opnemen voor de waarde per 1 januari en 31 december. Sinds 2011 geldt er nog een datum, namelijk het vermogen per 1 januari. In 2017 wordt de regeling aangepast.

Welk vermogen moet u meenemen?

Het gaat om uw vermogen, het vermogen van uw partner, kinderen of de kinderen van uw partner. U mag - los van wie eigenaar is - het vermogen naar willekeur verdelen tussen u en uw fiscaal partner. Had u geen partner, dan geeft u enkel uw vermogen en het vermogen van uw minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar, waarover u het ouderlijk gezag had) aan. Leeft u gescheiden, dan moet u 50% van het vermogen van uw kinderen aangeven.

Heffingsvrij vermogen

Het vermogen is voor 2015 tot een bedrag van € 21.330 per persoon vrijgesteld (partners € 42.660).  Deze vrijstellingen worden bij 65-plussers met een inkomen lager dan zo'n € 20.000 en een vermogen lager dan € 280.000 nog met een extra vrijstelling verhoogd met de ouderentoeslag..

Welk vermogen valt niet onder box 3 vermogen?

Een aantal schulden mag u niet in box 3 opnemen, dit zijn:

 1. hypotheek eigen woning;
 2. ondernemingsschulden;
 3. schulden die niet opeisbaar zijn, bijvoorbeeld omdat u de langstlevende echtgenoot bent;
 4. schulden met een looptijd korter dan 1 jaar;
 5. belastingschulden (met uitzondering van schulden voor erfbelasting en als u vóór 1 oktober om een voorlopige aanslag hebt verzocht).


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>

Belastingaangifte