Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
3 + 10 =

Belastingvrije winst verkoop panden

Winst op de verkoop van panden is binnen bepaalde kaders belastingvrij.

Belastingvrij verkopen panden

U koopt een pand en verhuurt dit. Het pand wordt na 5 jaar met winst verkocht, de winst is als particulier meestal belastingvrij (box 3). In een kwestie bij het Gerechtshof Den Haag speelde het volgende: mevrouw X kocht een beleggingspand, dat zij op dezelfde dag met € 30.000 winst verkocht. De inspecteur stelde: "box 1 belast". De rechter is het hier niet mee eens. Mevrouw X had een koopoptie voor een redelijke koopprijs, het voordeel was niet voorzienbaar of redelijkerwijs te verwachten. Het Gerechtshof stelt ook nog dat een belegger in aandelen een optie ook slechts zal uitoefenen als hij verwacht hieraan te verdienen. Mevrouw X had niet veel aan de verkoop gedaan, ze had enkel een makelaar gevraagd om een koper voor de panden te zoeken.

Wanneer bron van inkomen?

  1. U neemt deel aan het economisch verkeer.
  2. U beoogt een voordeel te behalen.
  3. U kunt het voordeel redelijkerwijs ook verwachten.

Als de inkomsten een bron van inkomen zijn, worden deze belast in box 1, de gemaakte kosten zijn dan ook aftrekbaar. Is er geen sprake van een bron van inkomen, dan zijn de inkomsten belastingvrij en de kosten dus niet aftrekbaar.

Uitponden van een complex

Uitponden is het in verhuurde staat kopen van een gebouw en na vertrek van de huurders de onderdelen of het gebouw verkopen. In de wet staat dat uitponden belast is. De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2009 gesteld dat uitponden soms onbelast is. De voorwaarden hiervoor zijn:

  1. Werkzaamheden voor uitponden zijn naar aard en omvang gericht om voordeel te behalen en dit voordeel is ook in redelijkheid te verwachten.
  2. Het voordeel moet hoger zijn dan het rendement dat bij normaal actief vermogensbeheer gebruikelijk is.
  3. De persoon heeft bijzondere kennis die er in belangrijke mate voor zorgt dat het voordeel is behaald.


meer informatie over Belastingvrije winst verkoop panden

Samengevat:

>
>
>
>